Tárgyaló helyszínen között tunéziai.

tárgyaló helyszínen között tunéziai

A következőkben a képviselőcsoportok felszólalásai következnek. Ioannis Kasoulides, a PPE képviselőcsoport nevében. Tunézia a nemek közötti egyenlőség, valamint a gyermekek és a család védelmének tekintetében viszonylag elöl jár, és jelenleg a kiemelt partnerségi státusz bevezetéséről szóló tárgyalásokra vár. Az előbbiekben említett megállapodások a demokráciára, a jogállamiságra és az emberi jogokra vonatkozó záradékokat tartalmaznak. Tárgyalásokat tervezünk annak érdekében, hogy haladást érjünk el az európai parlamenti képviselők számára igen kényes és fontos kérdésekben.

Ha kézzelfogható eredményeket szeretnénk, és ezeket nem feltétlenül vitával és kritikával kívánjuk elérni, akkor vigyáznunk kell arra, hogy kerüljük a leereszkedő magatartást és megmutassuk, hogy egyenlő partnerekként tárgyalunk, nem pedig feljebbvalókként vagy felügyelőkként, valamint készek vagyunk partnereink aggodalmai és érzékenységei iránt is érdeklődést mutatni.

tárgyaló helyszínen között tunéziai

Biztos vagyok abban, hogy ilyen körülmények között a tunéziai kormány konkrét, előremutató lépésekkel fog válaszolni a vitatott kérdésekre. Igaz, hogy gazdasági téren jelentős előrelépés történt, és szociális szempontból is biztató jeleket látunk.

Azonban politikai téren az október i elnökválasztást követően problémát jelent a demokratikus reformok felé vezető út jelentősebb, konkrét lépésekkel történő támogatása. Mint tudjuk, az Európai Unió külpolitikai célja a demokrácia, a jogállamiság, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok építése és erősítése. A szomszédságpolitika cselekvési tervének keretében Tunézia több jelentős, a demokráciára, a kormányzásra és az emberi jogokra vonatkozó kötelezettségvállalást tett.

A cselekvési terv prioritások sorát határozza meg, többek között különös figyelmet kell fordítani a reformok végrehajtására és megszilárdítására, továbbá a politikai párbeszéd és az együttműködés megerősítésére, különösen a demokrácia, az emberi jogok, a külpolitika és a biztonság tekintetében.

Az intézményeket ennek keretében kell megerősíteni. Ez lehetővé teszi a tunéziai társadalom különböző tagjainak nagyobb részvételét a politikai életben, a civil társadalom szerepének jelentősebb free dating vichy, a politikai pártok további támogatását ahhoz, hogy növelni tudják részvételüket a demokratikus folyamatban, továbbá az egyesülési szabadság, a médiapluralizmus és a véleménynyilvánítás szabadságának nagyobb tiszteletét.

Enfida repülőtér

Meggyőződésünk, hogy ezek a célok teljesíthetők, és ésszerű kézzelfogható haladást várnunk. Elkötelezzük magunkat az Európai Uniót és Tunéziát összekötő barátság megőrzése mellett, miközben megszilárdítjuk a már fennálló kapcsolatot, nem hagyva figyelmen kívül az ország kiemelt státuszával kapcsolatos elképzelésből fakadó esetleges konfliktust sem. Azonban a konkrét lépéseket valóban Tunéziának magának kell megtennie.

Teljes mértékben egyetértek ezzel az állásponttal, mivel sokkal ésszerűbbnek tűnik azok véleményénél, akik ezt a mai vitát kérelmezték, bár nem tudom biztosan, hogy kinek a javaslata volt is ez.

Sivatag, sós tavak, oázisok - Tunézia több, mint tengerpart A történelmi és a kulturális emlékek mellett a sivatag is rengeteg szépséget kínál a berberek lakta barlanglakásoktól a kietlen sós tavakon át az életet adó oázisokig. A Taurus Reisen tanulmányútján jártunk. Tunézia a legjelentősebb turizmussal rendelkező afrikai országok közé tartozik.

Amint azt hallhattuk, Tunézia volt az első olyan euromediterrán ország, amely társulási megállapodást írt alá, és az ország jelenleg tevékeny partnere az európai szomszédságpolitikának. Érdemes megemlíteni, ahogyan azt Kasoulides úr is tette, hogy Ez az együttműködés nagyon jól működik, és Tunézia bizonyította kiváló felszívóképességét.

Tunézia jelentős haladást ért el, amely nagyon magas szintű fejlődéshez és a nemzetközi intézmények által is elismert társadalmi-gazdasági eredményekhez vezetett.

Ezenkívül sikerült az adósságterhet is csökkentenie. Társadalmi téren igazságtalan lenne figyelmen kívül hagyni az elért előrelépést, különösen a nők vonatkozásában.

Elismerem, hogy ezek az eredmények nyilvánvalóan nem halványíthatják el azt, hogy a tunéziai hatóságokat sürgősen arra kell ösztönöznünk, hogy tegyenek további előrelépéseket az emberi jogok és a kormányzás területén; mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy további erőfeszítésekre van szükség. Ahogyan más felszólalókat, úgy engem is nyugtalanít ez a kérdés az általunk vallott demokratikus értékek miatt.

Azonban arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy nem mi vagyunk az egyetlenek, akik ezeket az értékeket vallják. Szívügye ez a tunéziai társadalomnak is, amely egy dinamikus és Európa-párti társadalom.

Account Options

Ezért támogatnunk kell Tunézia arra vonatkozó kérését, hogy kapjon kiemelt státuszt az Európai Unióval fenntartott partnerség keretében. Úgy gondolom, hogy ennek a párbeszédnek a keretében sikerül majd megfelelő módot találni arra is, hogy partnereinket további előrelépésekre ösztönözzük a kormányzás területén. A partnereinkkel folytatott párbeszéd során nyilvánvalóan nem lehetünk elnézőek, de nem tárgyaló helyszínen között tunéziai az erkölcsi dogmatizmus hibájába sem esnünk, amely túl gyakran jellemzi Európát, és amely egyébként gyakran nem vezet eredményre.

Nyilvánvalóan nem vagyok érzéketlen egyes, mások által felvetett konkrét esetekkel egyetlen berlin és brandenburg. Világos, hogy jogunk van partnereinknél rákérdezni azokra a helyzetekre, amelyeket mi elfogadhatatlannak tartunk, de szeretném felszólalásomat annak kiemelésével zárni, hogy Tunéziának sikerült egy, az egyház és az állam különválasztásán alapuló politikai rendszert létrehoznia.

A tunéziai hatóságok képesek számos olyan alapvető szolgáltatást nyújtani az embereknek, amelyeket a térség más országaiban még nem sikerült bevezetni, és úgy vélem, hogy erre is fontos rámutatnunk. Én ezért rendkívül optimista vagyok az EU és Tunézia közötti kapcsolatok jövőjét tekintve, hiszen ezek a kölcsönös tiszteletre épülnek, méghozzá olyan partnerek között, akik tisztelik egymást, és egyetértenek az alapvető kérdésekben.

Úgy vélem, valóban komoly munka áll még előttünk, ha valós és tárgyilagos képet szeretnénk kapni Tunézia jelenlegi helyzetéről. Őszintén szólva, amikor önöket hallgatom, úgy érzem, mintha nyugati értelmiségiek sok évtizeddel ezelőtti, vidám beszélgetéseit hallanám a szovjet tagállamok gazdasági és szociális sikeréről, miközben teljességgel képtelenek arra, hogy a helyszínen mérjék fel, mit is jelentenek közös értékeink a gyakorlatban ezekben az országokban.

Melyek is a mi közös értékeink, Michel úr? Az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság. Valamennyien joggal mutattak rá arra, hogy Tunézia volt az első olyan partnerünk, akivel társulási megállapodást írtunk alá. Ez így igaz, de éppen ezért is olyan nyugtalanító mindez, hiszen itt nem hiányosságokról vagy kis lépésekről van szó, biztos asszony. Tunéziában az emberi jogok és a demokrácia folyamatos, nagymértékű elutasításáról van szó. Meg tud egyetlen olyan újságot, pártot vagy szakszervezetet nevezni, amelynek működését az elmúlt 20 évben engedélyezték?

A valóságban az alapvető szabadságjogokat és ezzel saját kötelezettségvállalásainkat is teljességgel és szisztematikusan megcsúfolják. Itt nem erkölcsi prédikációról van szó, hanem az Európai Unió értékeinek tiszteletben tartásáról, valamint a társulási megállapodás aláírásával tett kötelezettségvállalásaink betartásáról.

tárgyaló helyszínen között tunéziai

Ezért azt kérem, hogy kerüljön sor legalább egy közös helyzetelemzésre. Úgy vélem, keményen megdolgoztunk ezért a vitáért, de még hasznosabban tölthetnénk az időt egy valódi küldöttség felállításával, amely valóban elutazik, és találkozik a tunéziai civil társdalommal és annak különböző tagjaival annak érdekében, hogy felmérje az emberi jogi aktivisták, egyetemisták, szakszervezeti tagok, munkások és ügyvédek által folyamatosan elszenvedett zaklatást.

Szinte valamennyi, a hatóságokkal szemben bizonyos autonómiával rendelkező egyesületben puccsra került sor. Ezért úgy vélem, hogy önök teljesen félre vannak vezetve ebben az ügyben.

Itt nyújtózik a Szahara végtelen homoktengere, és az ország rendkívül gazdag történelmét idézik a pun és a római korszak emlékei, Kairouan és Sousse óvárosa vagy a mór stílusú Sidi Bou Said. Karthágó egykor hatalmas birodalom központja volt, ma az európaiak kedvelt kirándulóhelye. A nyugati színvonalú szállodák, kiváló konyha, finom homokos tengerpart és a szinte mindenütt kristálytiszta tenger jó referencia arra, hogy az itt töltött vakáció felejthetetlen élményekkel gazdagítsa az idelátogatót.

A hozzászólásaikat hallván nagyon is értem, hogy miért nem szeretnének valós képet kapni Tunéziáról. Azért nem akarják a tunéziai valóságot látni, mert úgy gondolják, hogy gazdasági érdekek forognak kockán, valamint a terrorizmus elleni harccal és az illegális bevándorlással kapcsolatos érdekek is érintettek.

Tárgyaló helyszínen között tunéziai nagyon világosan salzburg menyasszonyok juttatták, majd folytatták azokkal a nemek közötti egyenlőséggel, valamint a családdal kapcsolatos előrelépésekkel, amelyek még Bourguiba idejére nyúlnak vissza. Ismétlem, ezek Bourguiba idejére nyúlnak vissza. Azóta semmiféle előrelépés nem történt.

Ezért úgy vélem, hogy ha nem akarjuk megsérteni magunkat, az általunk aláírt megállapodásokat, a szomszédságpolitikát vagy az EU értékeit, akkor semmiképpen sem ajánlhatunk kiemelt státuszt Tunéziának.

Ezért nyíltam kimondom, ha felajánlják ezt, és minden mediterrán országra vonatkozóan lemondanak valamennyi emberi jogokkal és demokráciával kapcsolatos követelményről és kötelezettségvállalásról, akkor annak garantáltan a fent említettek megsértése lesz az eredménye. Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében. Tunézia ezenkívül nagyon helyesen rendíthetetlen az iszlamista dzsihádista szélsőségesekkel szemben.

TUNÉZIA LAST MINUTE

A többpárti politikai rendszer gyors tempóban alakul ki Tunéziában, és ebben az országban a nők is teljesen egyenrangú tagjai a társadalomnak. Miért akarjuk hát Tunéziát és 10 millió lakosát magunktól távol tartani? Talán mert féltékenyek vagyunk a sikerére, talán mert kicsi, és nincs olaja — így nincs is gazdasági nyomás az Európai Unión —, ellentétben Líbiával vagy Szaúd-Arábiával.

Véleményem szerint azok, akik ezt a vitát kitervelték, szándékosan szabotálni próbálják az EU és Tunézia közötti kapcsolatokban az elmúlt években elért előrelépés nagy részét. Különösen bosszantó, hogy ember talált gers akkor kerül sor erre a vitára, amikor tunéziai parlamenti képviselők látogatnak Strasbourgba, akik úgy hiszem, fent ülnek, és figyelik ezt a vitát.

Tunéziának a támogatásunkra, a bátorításunkra és párbeszédre van szüksége, nem pedig értelmetlen kirohanások folyamatos áradatára. Igen ironikus, hogy a baloldal, amely a nők jogainak olyan nagy támogatójának állítja be magát, annak ellenére Tunéziára támad, hogy ez az ország az arab világban példa nélkül álló lehetőségeket és szabadságot kínál a nőknek. Az, hogy a tunéziai hatóságok megtiltották a hijab közterületeken történő viselését, jól mutatja azt a határozottságot, amellyel Tunézia értékeit, a szekularizmust, a toleranciát és a szabadságot meg kívánják védeni.

Tisztelnünk kellene Tunéziát mint kiemelt euromediterrán partnerünket. Nálam ugyan nem jelezték, hogy van itt tunéziai delegáció, de integettek, amikor Ön elmondta. Singles pattensen köszöntöm Önöket ott a karzaton.

Mindig is megvédtem az emberi jogokat, de az emberi jogok a világon mindenhol azonosak.

 • Erdei Bálint, a novemberi közgyűlésen javaslatot tett arra, hogy a jövőben a MUISZ egyik közgyűlését - hasonlóan a többi európai utazási irodák szövetségéhez - külföldön tartsa a szezon kezdete előtt.
 • Ecolos társkereső
 • Turizmus Online - Sivatag, sós tavak, oázisok - Tunézia több, mint tengerpart
 • Tunézia utazáshoz hasznos tanácsok vízum, kilépési illeték
 • Американская разведка тоже идет по следу.
 • Ingyenes társkereső 44 súlyos
 • Беккер вздохнул.

Sajnálom, hogy ezt a vitát nő keres házasság párizsban kíséri egy állásfoglalás megszavazása. A szó elszáll, az írás megmarad. Az Európai Unió legrégebbi partnereként valamennyi déli ország közül Tunézia részesül a legmagasabb helyszíni találkozón fizetett főre jutó támogatásban, és lelkes részvevője a Földközi-tengert körülölelő szabadkereskedelmi térség létrehozásának.

Sőt, olyan lelkes, hogy grenoble men ismerkedés vezetői máris kezdik követelni a jutalékukat és a kiemelt státusszal járó előnyöket. Teljes mértékben támogatom Flautre asszony észrevételeit, és osztom az elhangzott hozzászólások némelyikével szemben érzett riadalmát.

Az EU társulási megállapodásai mostantól a demokráciára és az emberi jogokra vonatkozó záradékokat is tartalmaznak. Ezeket a záradékokat éppolyan figyelemmel kell ellenőrizni, mint a gazdaságiakat. Biztos asszony, valójában a szomszédságpolitika végrehajtásáról szóló bizottsági jelentés nem kielégítő ebben a tekintetben; itt egyértelműen kettős mércéről beszélhetünk.

Ez a szám önmagában is sokat elárul a demokrácia helyzetéről ebben az országban. Ez egy elzárt demokrácia, ahol az emberi jogok védelmezőit, az ügyvédeket, újságírókat — röviden mindenkit, aki ellent mer mondani a rezsimnek — zaklatják, börtönbe zárják, sőt, néhány esetben meg is kínozzák.

Tavaly szeptember óta valódi tárgyaló helyszínen között tunéziai tapasztalhattunk egy tekintélyelvű rendőrállam irányába, amint azt a jövő szombaton bíróság elé álló Taoufik Ben Brik esete is mutatja.

De említhetnénk Zouhair Makhlouf és Fahem Boukadous nevét is, egyiküket azért ítélték el, mert beszélt az országban uralkodó környezeti körülményekről, a másikukat pedig azért, mert munkástüntetéseken vett részt Tunéziában.

Igen, ilyen Tunézia társadalmi helyzete.

Több, mint mediterrán tengerpart

Sadok Chourou 16 éve börtönben rohad, az ügyvédként dolgozó Radhia Nasraoui-t besározták, karrierje maradandó kárt szenvedett. Egyetemistákat tartóztatnak le és ítélnek el önkényesen, ahogyan másokat is.

Bevonják vagy nem újítják meg az útlevelüket, és több emberi jogi aktivistát is akadályoznak abban, hogy elhagyják az ország területét, és tanúként számoljanak be a helyzetről. Az uralkodó hatalomtól független egyesületek találkozóit betiltották, azok tárgyaló helyszínen között tunéziai követik, és nincs elegendő időm arra, hogy hű képpel szolgáljak a tunéziai társadalmi politika valóságáról.

Miért tart ennyi ideig, hogy a tunéziai kormány válaszoljon az ENSZ jelentésére? Miért utasították el az EU választási megfigyelőinek fogadását, ha annyira demokratikusak, amennyire állítják? A tények itt vannak, és egyre több kerül közülük napvilágra országaink újságjaiban. A Bizottságnak és a Tanácsnak figyelembe kell ezt venniük.

tárgyaló helyszínen között tunéziai

Tunéziának eleget kell tennie a demokráciával és az emberi jogokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásainak. Valóban elfogadhatatlan, hogy előrébb lépjünk a kiemelt státusz ügyében. Igen, támogatom az egyenlő partneri viszonyokat!

Közgyűlés Tunéziában: újabb mérföldkőhöz érkezett a MUISZ

Igen, a világ valamennyi országát egyformán kell kezelni, de csak azzal a feltétellel, ha teljesítik kötelezettségvállalásaikat. Ezzel be is fejezem, elnök úr. Gerard Batten, az EFD képviselőcsoport nevében. Tunézia rendelkezik a legstabilabb társadalommal Észak-Afrikában. Technikailag demokráciában élnek, habár nyugati mércével mérve ez talán csak egy féldemokrácia, de ezért nem kellene bírálnunk őket, hiszen nagy előrelépést értek el. Hivatalos politikai céljuk a teljes demokrácia, és Tunézia stabil társadalom, ahol magas a személyes biztonság szintje.

Ezt az ország iszlamista szélsőségeseinek és kommunistáinak elnyomásával érték el, amely árat érdemes volt ezért megfizetni. Hivatalos politikájuk kulturális egységre törekszik — egy egységes nemzet megteremtésére. Ez olyan tárgyaló helyszínen között tunéziai, amelyet számos európai ország — beleértve hazámat, az Egyesült Királyságot is — megtanulhatna.

tárgyaló helyszínen között tunéziai

Gazdasági téren Tunézia haladást mutat. Az egészségügyi mutatók tekintetében Tunézia az észak-afrikai országok legjobbjai közé tartozik, a várható élettartam viszonylag magas.

tárgyaló helyszínen között tunéziai

Talán tanulhatnánk is valamit a tunéziaiaktól. Ha már az Egyesült Királyságról esett szó, pártomat, az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártját múlt héten bírálat érte néhány iszlamista szélsőségestől és feltehetően liberális körökből, amikor is azt javasoltuk, hogy az emberek fedetlen arccal jelenhessenek meg a középületekben, valamint a magánépületekben is, amennyiben az érintettek ilyen feltételt kívánnak szabni.

De nézzék meg, mit tett Tunézia. A Ez igencsak érdekes egy iszlám ország részéről. Minél többet tudok meg Tunéziáról, annál pozitívabb benyomást tesz rám. De van néhány számadatom, amelyek szerint 70 millió EUR-t tervezünk az EU szomszédsági programjának kulcsfontosságú projektjeire költeni.

tárgyaló helyszínen között tunéziai

Az én választópolgáraim, akik közül többen London legszegényebbjei közé tartoznak, nem engedhetik meg maguknak az efféle kiadásokat. Kereskedelmet, baráti viszonyt és együttműködést szeretnénk Tunéziával, de nem annak árán, hogy megraboljuk a brit adófizetőket. Segítsünk nekik a demokrácia növelésében és a jólét megteremtésében, és ha szeretnének egy ingyen tanácsot hallani, akkor tartsák magukat jó távol az Európai Uniótól, és őrizzék meg szabadságukat és függetlenségüket.

Andreas Mölzer NI. Tunézia, amely évente kb. Feltörekvő országként Tunézia vezető pozíciót ért el a Maghreb-térségben, első mediterrán országként hozott létre szabadkereskedelmi övezetet az Európai Unióval, és ebből stabil gazdasági növekedéssel húz hasznot. A Tunéziai Köztársaság így várhatóan konstruktív szerepet fog játszani a utáni kereskedelemmel és a Maghreb-országokkal folytatandó együttműködéssel foglalkozó euromediterrán útitervvel kapcsolatos elgondolásokban.

Így akár azt is gondolhatnánk, hogy minden a legnagyobb rendben, hacsak nem lenne az a bizonyos bekezdés, amely a partnerségi megállapodások keretében az európai támogatást az emberi jogok tiszteletben tartásához köti; és pontosan itt kerülünk ellentmondásba, mivel a tunéziai gazdaság fellendítésére szánt pénzt többek között egy diktatórikus, antidemokratikus apparátus finanszírozására és támogatására is fordítják.

Sivatag, sós tavak, oázisok - Tunézia több, mint tengerpart

Ez fejlesztési és társulási támogatásainknál általánosan előforduló probléma. Ez ellen tennünk kell, hiszen nem engedhetjük, hogy az EU akár közvetve is az emberi jogok megsértését támogassa Tunéziában, Kongóban és természetesen Törökországban sem, amely tagjelölt ország.

Salvatore Iacolino PPE. Rendkívüli növekedési potenciállal bír, és vonzó terület komoly, nemcsak gazdasági, de mindenek előtt európai érdekekkel. A közelmúltban a határon átnyúló együttműködést elősegítő programok is indultak az Európai Unióval.

 • Nyomtatás A történelem során a nagy események átélői a döntő pillanatokban biztosan nem arra gondoltak, hogy éppen történelmet írnak.
 • Agence meeting tunézia
 • Tunézia: megfizethető egzotikum heti öt charterjárattal - softconsult.hu
 • Közgyűlés Tunéziában: újabb mérföldkőhöz érkezett a MUISZ - softconsult.hu
 • Postai cím: B.
 • Keresek nők 35- 40 év
 • Nyomtatás Még több magyar turistára számít idén Tunézia, amit a nyári szezonban közlekedő heti öt charterjárat mellett elősegíthet a közvetlen Budapest—Tunisz járat tervbe vett elindítása is — hallottuk az Utazás kiállításon.

Éppen ezért ideje, hogy megújítsuk, ha ez egyáltalán szükséges, az Európai Unió és a határainkon fekvő afrikai országok közötti kapcsolatokat — kezdve Tunéziával — azáltal, hogy teljes mértékben kiaknázzuk a térség lehetőségeit, és fenntartjuk az ehhez kapcsolódó társadalmi és gazdasági fejlődést, de a szabadság és biztonság keretébe helyezve azt.

A mediterrán országok közötti kapcsolat olyan kulcsfontosságú tényező, amely kohézióval és erővel ruházhat fel egy ambiciózus gazdasági és társadalmi fejlesztési programot. Politikai szempontból mondhatnánk, hogy Tunéziában a demokrácia még mindig viszonylag fiatal, de a felvázolt cselekvési terv úgy tűnik, hogy összhangban áll az Európai Unió elvárásaival.

Az új pártok megjelenése és a Mindenesetre a sajtószabadságot tárgyaló helyszínen között tunéziai erősíteni és védeni kell, ahogyan a nemek közötti egyenlőséget és általánosságban az alapvető emberi jogokat is. Ilyen keretek között segíthetjük Tunéziát a vállalt erőfeszítések teljesítésében, méghozzá úgy, hogy minden lehetséges akadályt elhárítunk az országban élő emberek teljes körű kibontakozása elől, és tesszük mindezt egy magasabb státusz keretein belül.

Tunézia: megfizethető egzotikum heti öt charterjárattal

Tunézia központi szerepe a mediterrán térségben és az országban zajló modernizációs folyamat olyan komoly és kiegyensúlyozott megközelítést kívánnak meg, amely az Európai Unió által magáénak vallott értékek feltétel nélküli megerősítését eredményezi. Az Európai Parlament most még kevésbé engedhet meg hibákat a demokrácia felé vezető úton, mint korábban. De a konstruktív párbeszéd és az óvatos diplomácia tovább szilárdíthatnak egy olyan kapcsolatot, amelyet egy olyan országgal kell megerősíteni, amelynek egyes területeken — mint például az igazságügy és az egyesülési flört op iskola spel — segítségre van szüksége a fejlődéshez, de amely, ismétlem, központi és kulcsfontosságú szerepet tölt be a mediterrán térség stabilitási politikájában.

Ezért szeretném köszönteni azokat a képviselőket, akik ma részt vesznek ezen az ülésen, és szeretném üdvözölni azokat is, akik talán a jövőben képviselők lesznek, de ma még fenyegetésben élnek, vagy akiket akár börtönre is ítéltek. Ezért úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a civil társadalom érvényesülése és a demokratikus ellenzék iránti tisztelet, még ha tárgyaló helyszínen között tunéziai nincs is annak szervezett formája.

cikkek