Keresetnek a nők

Nemek közötti bérrés – Wikipédia

Támogasd a munkánkat! A nőknek nemcsak a keresete, a keresetnek a nők igénye is lényegesen keresetnek a nők, mint a hasonló végzettségű, hasonló munkatapasztalattal a munkaerőpiacon érvényesülni szándékozó férfiaké — derítette ki novemberben egy Csongrád megyei kutatás. A férfiak átlagos nettó ezer forintos fizetési igényével szemben a nők mindössze ezer forintra tartják a saját munkájukat a bértárgyalásokon, számszerűsítette a különbséget saját kutatásaira alapozva a Four Creation PR-ügynökség.

Ezzel az igénnyel egyébként a nők követelése a megkérdezettek fizetési igényének összesített átlagának is alatt marad 17 ezer forinttal. A fiatal munkavállaló, nő és 96 férfi bevonásával készített Csongrád megyei felmérésből az is kiderül, hogy a szegedi fiatalok ötöde inkább külföldön alapozná meg a jövőjét, a munkahely-preferenciáikat pedig elsősorban az elérhető fizetés, másodsorban a munka és magánélet elérhető maximális egyensúlya határozza meg.

Nemcsak a Szeged környéki nőkre jellemző, hogy még előállni sem mernek a férfiakéval egyező bér iránti igénnyel, többnyire még az azonos munkakörben, azonos végzettséggel dolgozó nők sem.

Nemek közötti bérrés

Az EMPX Solutions tanácsadó cég tavaly keresetnek a nők bevonásával végzett felmérése szerint a magyar nők átlagos nettó fizetése a fizikai munkát végzők és az irodai dolgozók körében egyaránt mintegy 55 ezer forinttal volt kevesebb a férfiakénál. A munkaerőpiaci tanácsadással foglalkozó cég négy szektorban, a feldolgozóiparban, a kereskedelemben, a vendéglátásban és turizmusban, valamint a szállítmányozásban dolgozók munkahelyi elégedettségét és viszonyait mérte fel, egy évvel korábban pedig az irodai dolgozók körében végeztek hasonló felmérést.

keresetnek a nők

Vagyis a tavalyi országos felmérés eredményei szerint adott tevékenységi körben a férfiak ezer forinttal többet tartanának ideális juttatásnak, mint a nők. Így kevéssé meglepő, hogy nem nagyon csökken a nők és a férfiak juttatása közti szakadék, a munkáltatók nemigen sietnek többet fizetni a szerényebb bérrel is beérő nőknek.

Ha a nők bérrendezéséről van szó, az országok világszerte rosszul teljesítenek A nőket hátrányosan érintő bérkülönbségek világszerte makacsul tartják magukat, a helyzet megszüntetésére ráadásul meglepően kevés érdemi erőfeszítést tesznek. A problémát gyakran szokás azzal félresöpörni, hogy a nők alulfizetettebb állásokban helyezkednek el, arról pedig már kevés szó esik, hogy ebből a képletből mi az ok és mi az okozat.

Hogyan számítják a nemek közötti bérszakadékot, és mi okozza azt? A nők és férfiak közötti egyenlőtlenség a fizetésekben is megmutatkozik ©Shutterstock.

Vajon a nők szeretnek-e rosszabbul fizető szakmákat választani, vagy a döntési helyzetben lévők, jellemzően férfiak döntenek-e arról, hogy melyik munka mennyit ér? Noha manapság már jó néhány országban törvények írják elő a nők és a férfiak közti keresetnek a nők megszüntetését, a gyakorlatban kevés változás történik. Németországban például a tavaly bevezetett törvény ellenére keresetnek a nők több mint 20 százalék maradt a nők és a férfiak fizetése közötti átlagos különbség.

A férfiak előnye ráadásul akkor sem tűnik el teljesen, ha fizetéseiket azonos munkakörökben dolgozó, azonos végzettségű nők béréhez viszonyítják. Ezekben az esetekben átlagosan 6 százalékkal keresnek többet női kihívóiknál.

Noha a hatályos német törvények szerint ez törvénysértésnek minősül, kiskapukat Németországban is simán lehet találni, például béren felüli különleges juttatások formájában. Genderszakadék Európában: az EU-s átlag 16,2 százalék a keresetbeli eltérés a férfiak javára. Az ábrán szereplő országok közül Észtországban a legrosszabb a helyzet, Romániában a legjobb. A Magyarországon mért 16 százalék megfelel az uniós átlagnak.

1. Mit jelent a nemek közti bérszakadék?

Nagy-Britanniában is nemrégiben akarták a gyakorlatba ültetni az egyenlő munkáért egyenlő bérezést előíró alapelvet, csakhogy a törvényi szabályozás ott sem hozott átütő változást. Miközben a szigetországban a főnél több alkalmazottat egyetlen hordó karburátor stromberg cégek immár második éve kötelesek beszolgáltatni a bérfizetési gyakorlatukat felfedő adatsorokat, a nemi alapon jól meghatározható jövedelmi különbségek csak nem akarnak csökkenni.

  • A magyar nők átlagkeresete brutálisan elmarad a férfiakétól | hu
  • A férfiak és a nők fizetése. Miért keresnek a nők kevesebbet? - softconsult.hu
  • Index - Gazdaság - ezer forinttal kevesebb a nők átlagkeresete a férfiakénál
  • A nők azért sem keresnek annyit, mint a férfiak, mert nem mernek magasabb fizetést kérni - Qubit
  • Ingyenes társkereső az ülésen regisztráció nélkül
  • Nemek közötti bérrés – Wikipédia
  • Magyarországon a nemek közötti bérrés emelkedik az életkor előrehaladtával, a magasabb iskolai végzettséggel, a magasabb jövedelem szinttel, a gyermekek számának növekedésével és a magasabb munkaerőpiaci státusszal párhuzamosan.

A nemek közti fizetésbeli különbségek eltüntetését célzó legszigorúbb törvényt Izland jegyzi, ahol tavaly január 1-jétől minden kormányzati és 25 alkalmazottnál többet foglalkoztató munkahelyen ugyanakkora bért kell fizetni a nőknek és a férfiaknak azonos munkáért. A nemek közti társadalmi különbségek felszámolásában élen járó Izlandon szankciókat sem féltek bevezetni annak érdekében, hogy a munkaadók be is tartsák a törvényt. A cégeket nemcsak rendszeresen ellenőrzik, hanem meg keresetnek a nők bírságolják, ha nem tartják be maradéktalanul a szabályozást.

Izlandon úgy keresetnek a nők, hogy ezzel ra fel társkereső 50 plusz regensburg számolják a bérezésben a nemek közt tapasztalható különbségeket. Magyarországon nincs adatszolgáltatási kötelezettség, és bár az alapelv, miszerint egyenlő munkáért egyenlő bér járna, az es alkotmányban még benne volt, a jelenleg is regnáló Fidesz-KDNP kormány által ben elfogadott alaptörvényből ez a tétel kikerült.

Közben a Központi Keresetnek a nők Hivatal KSH és az Eurostat közös adatsora szerint Magyarországon a nők és a férfiak bére között 16 százalék a különbség. Ez első ránézésre akár még kevésnek is tűnhet, például az Észtországban mért 26 vagy a németországi 22 százalékhoz képest. Vannak azonban Magyarországnál lényegesen jobban teljesítő államok is: Luxemburgban és Olaszországban csak 5,5, Belgiumban 6,5 százalék a nemek közti bérkülönbség, de a kelet-közép-európai régióban is vannak lényegesen jobban teljesítők, Romániában például mindössze 5,8, Lengyelországban pedig 7,7 százalékkal több bért visz haza a férfiak átlaga.

Minél magasabb a kereset, annál nagyobb a szakadék A magyar férfiak és nők bére közötti szakadékra az is jellemző, hogy minél magasabb végzettségűek körében vizsgálják, annál nagyobb. Adamecz-Völgyi Anna közgazdász tavalyelőtti kutatása szerint az alacsony iskolai végzettségű férfiak és nők közötti bérszakadék csökkent ugyan az utóbbi két évtizedben, de a diplomás munkavállalók körében a fizetésbeli különbség nemhogy nem mérséklődött, de még nőtt is.

Miután vizsgálatukból gondosak kizárták az olyan klasszikusan alulfizetett és általában diplomás nők által végzett munkákat, mint a tanár és az ápoló, az Adamecz-Völgyi-féle kutatás azt a gyakran hangoztatott érvet is cáfolja, hogy a nők azért keresnek kevesebbet, mert alulfizetett szakmákat szeretnek választani maguknak.

Sőt, a tanulmányból tulajdonképpen az is következik, hogy minél jobban fizetett egy munka, annál nagyobb a bérszakadék a férfiak és a nők fizetése között. A es vizsgálatban a fizetéseket kizárólag a versenyszférában, adott vállalatnál dolgozó, azonos foglalkozású, életkorú, iskolázottságú és tapasztalatú munkavállalók vizsgálták a bérkülönbségeket. Közben az is igaz, hogy miközben a munkavállaló nőknek mindössze 6 százaléka dolgozik a legjobban fizetett pozíciókban, a férfiaknál ez az arány 13 százalékos.

A Paylab nemzetközi fizetéselemző portál felmérése szerint egyébként az átlagos magyarországi fizetési különbségek akár a 25 százalékot is elérik.

keresetnek a nők

Az idei első félévi adatsorok szerint a férfiak és a nők közötti, éve 16 százalékos bérkülönbség a KSH szerint keresetnek a nők nőtt, és mára meghaladja a 20 százalékot. A KSH gyorsjelentése ráadásul arról is tanúskodik, hogy a férfiak bére lényegesen gyorsabban növekszik évről évre, mint a nőké. A probléma a parlamentben is napirendre kerültám ott Orbán Keresetnek a nők kormányfő úgy vélte, hogy nem kompetens a témában.

Pedig egészen egyszerű megoldások is léteznek: elég lenne például kötelezni a cégeket, hogy tegyék nyilvánossá az alkalmazottaik munkabérét. Nemcsak kevesebbet kapnak, kevesebbet is kérnek a nők Christine Exley és Judd Kessler amerikai gazdaságkutatók egy idei októberi tanulmányukban arra hívták fel a figyelmet, hogy miközben a nők valóban hajlandóak kevesebb pénzért is elvégezni ugyanazt a munkát, mindennek nem az önbizalmukhoz van elsősorban köze.

A nők ugyanis akkor is szerényebb bérigénnyel állnak elő, amikor tudják, hogy teljesítményük semmiben nem marad el a férfiakétól. A vizsgálatban nővel és férfival töltettek ki 20 perces feleletválasztós tesztetamellyel az amerikai hadsereg a kiképzésre jelentkezők általános alapműveltségét, logikai alapkészségeit, szókincsét, szövegértési képességeit és műszaki alapismereteit igyekszik felmérni. A kérdésekre a nők és a férfiak azonos arányban válaszoltak helyesen, a nők mégis lényegesen visszafogottabban nyilatkoztak saját teljesítményükről.

Amikor arra kérték őket, hogy 0-tól ig értékeljék a saját teljesítményüket, a nők átlagosan 15 ponttal kevesebbre becsülték saját produkciójukat. Miközben a férfiak átlagban 61 pontosra értékelték teljesítményüket, a nők csak ra, pedig a helyes válaszok arányaiban a két nem között semmilyen mérhető különbség nem volt.

Szóbeszéd: Különbségek a nők és férfiak keresete között (2021.05.12.)

A férfiak egyébként nemcsak a nőkénél, hanem a valódi teljesítményüknél is jobbnak értékelték a válaszaikat A kérdéseknek ugyanis mindkét nem tagjai átlagosan a felét válaszolták meg helyesen.

Az önfényezési hajlamban a nők és a férfiak között tapasztalt különbség akkor sem csökkent, amikor a résztvevőket aprólékosan tájékoztatták arról, mi volt a valódi teljesítményük, és az hogy viszonyult másokéhoz.

Callback: Start

A kutatók arra is gondoltak, hogy a férfiak esetleg azért ragaszkodnak makacsul ahhoz, hogy kiemelkedőt alkottak, mert keresetnek a nők a stratégiával igyekeznek jobb pozícióra szert tenni, még akkor is, ha a vélt eredménynek nem sok köze van a valósághoz. Az eredmények elemzéséből az derült ki, hogy a férfiak valóban hajlamosak túlértékelni magukat, ha azt gondolják, hogy úgy nagyobb az esélyük egy állásra, csakhogy ezt megteszik a nők is.

A két nem képviselői ráadásul átlagosan nagyjából ugyanakkora mértékben szépítik saját teljesítményüket, vagyis ez még nem magyarázza az bérigényük közti különbségeket.

Exley és Kessler arra jutott, hogy keresetnek a nők nők és a férfiak másképp értékelhetik a teljesítményt, ezért értékelik eltérően saját eredményeiket. A kutatók azt is elképzelhetőnek tartják azonban, hogy a nők annyira magukévá tették azt az íratlan szabályt, hogy a saját teljesítményük kidomborítása, esetleges kiszínezése visszatetsző és helytelen, hogy ettől még azon az áron is tartózkodnak, hogy így végül kevesebbet keresnek.

A különbségekre hatással lehet az is, hogy a felmérés szerint a nők hajlamosabbak következetesek maradni korábbi elképzeléseikhez, akár azon az áron is, hogy elesnek némi pénztől. Ezért nem változtatják a férfiakhoz hasonló mértékben az önmagukról kialakított képet — még azután sem, hogy közlik velük: jottányival sem teljesítettek rosszabbul vagy kevesebbet, mint férfi társaik.

A nők tarthatnak attól ishogy ha túlságosan jó érdekérvényesítőknek tűnnek, hátrányba kerülhetnek a társadalmi elvárásoknak jobban megfelelő nőkkel szemben.

keresetnek a nők

Legalábbis ezt bizonyították tavalyelőtti vizsgálatukban a Harvard, a Princeton és a Chicagói Egyetem kutatói. Szerintük a pályakezdő nők nemcsak Magyarországon, hanem a világ felvilágosultabbnak hitt részein is tartanak attól, hogy a társas életük bánja, ha túlságosan karrieristának látszanak. Az amerikai közgazdászok a saját egyetemeik amúgy fényes karrierre hivatott hallgatói körében vizsgálódtak, és azt találták, hogy a nők nemcsak, hogy valamivel kevesebb fizetésért is hajlandóak lettek volna ugyanazt a munkát ugyanolyan feltételek mellett vállalni, mint a férfiak, de még lejjebb hajlandóak adni az elvárásaiból.

Különösen akkor, ha még nincs családjuk, és félnek, hogy a potenciális partnerkapcsolatuk lenne az ára a sikerességüknek. Kapcsolódó cikkek a Qubiten:.

cikkek