Találkozó hely a muszlim

Iszlám vezetők szolidaritása

Írta: Gacsályi Sára Mi lesz az iszlám sorsa Európában?

találkozó hely a muszlim

Mihez tud kezdeni egymással a kereszténység és az iszlám? Van bármifajta közös nevező a két egyistenhívő vallás között?

Szívemből hálát adok a mindenható Istennek e találkozás kegyelméért.

Többek között erről vitatkozott egymással egy magyar muszlim és egy magyar evangélikus vezető. A diskurzus fő témája az volt: milyen helyet találhat az iszlám magának ma Európában, illetve hogyan tud együtt élni a kereszténységgel; de szóba kerültek a két vallás közötti különbségek, az Istenről és emberről alkotott véleményük, valamint a múltbeli és esetleges jövőbeni közös sorsuk is.

Iszlám vezetők szolidaritása

A PIM-be érkező mintegy hatvanfős közönség annak reményében érkezett a Károlyi-palotába, hogy megtudja, mit jelent a Ehhez képest a látogatókat már az első néhány percben adatok tömegével sorozták, kiindulva az ös II.

Vatikáni zsinatból, említve az os assisi találkozást, majd egy ös és egy es egyházvezetői találkozót is — mindezzel nyilvánvalóvá téve: a vallásközi párbeszéd nem új keletű dolog, s ha csak lépésenként is, de lehet közeledni egymáshoz egy-egy ilyen beszélgetéssel.

Például a már említett as találkozót, melyre II. János Pál pápa hívta a világ vallásainak vezetőit Assisibe, már ben is megismételték, amikor közösen böjtöltek és imádkoztak különböző vallások tagjai.

Evangélikus beszélgetőpartnere hozzáteszi: az imádság szerinte egy elmélyülés, amit saját tradíciónk szerint végzünk, de végeredményében ugyan azt a célt szolgálja, mégpedig hogy közeledjünk Istenhez.

Sógor Dániel: \

Ezen közeledés, párbeszéd szükségességét mindkét hittudós fontosnak tartja. Mint Sulok kiemeli, találkozó hely a muszlim sokan félreértik a találkozást, mert azt hiszik, itt majd kiderül, kié a végső igazság.

találkozó hely a muszlim

Ezzel szemben a vallási párbeszédben nem hitvitát kell folytatni, hanem meg kell ismerni egymást és nyitottnak kell lenni, hiszen a végső kérdés mindenki számára ugyan az: hogyan tudjuk a saját vallásunkban maradva közösen jobbá tenni a világot? Az evangélikus lelkész ezzel egyetértve hozzáteszi: Európában először az ateistákkal kellene megtanulni párbeszédet folytatni a keresztényeknek.

A kereszténység és az iszlám

Kontinensünkön elindult egy tisztázódási folyamat, de még rejtély, hol a helye az iszlámnak ebben — mondja. Kiben hinni, miben hinni? A folytatásban a beszélgetőpartnerek tisztázni igyekeznek, ki hogyan áll a világhoz, mit gondol Istenről, önmagáról és a többi emberről. Hozzáteszi: az ember helytartónak teremtetett a világra, ahol az a feladata, hogy Isten utasítása szerint tevékenykedjen, virágoztassa fel a Földet.

  1. A kereszténység és az iszlám – Wikipédia
  2. Iszlám építészet – Wikipédia
  3. Hetek Közéleti Hetilap - Történelmi és nem történelmi szenthelyek
  4. Találkozás a muszlim közösséggel - softconsult.hu
  5. Történelmi és nem történelmi szenthelyek Politikai és vallási vita a Szentföldön
  6. „Az igazi iszlámban nem létezik terrorizmus” – muszlim-keresztény vitán jártunk | Mandiner
  7. Önálló lakás kerület baden
  8. Kutyák, hogy megismerjék egymást,

Éppen emiatt, a végítéletkor Isten csak arra lesz kíváncsi, teljesítettük-e kérését, jó helytartók voltunk-e — vagyis az iszlám szerint nem számít majd más, csupán a tetteink. Ezzel egyetértésben Béres elmondja: a keresztény tanok szerint is Isten képmására teremtetett az ember, lényegében Isten munkatársai vagyunk a Földről való gondoskodásban.

találkozó hely a muszlim

A keresztény tanítások szerint azt tedd a másikkal, amit veled szeretnéd, hogy tegyenek; míg az iszlám tanítások egyik legfontosabb eleme, hogy ne légy igazságtalan. Te iszlám, én keresztény?

Iszlám építészet

A beszélgetés során a korábbi ígéreteknek megfelelve szóba kerül az is, hogyan viszonyulnak egyes vallások a másban hívőkhöz, vagy éppen a nem hívőkhöz. Sulok a témában rögtön kifejti: az iszlám szerint nincs kényszer a vallásban, mindenkinek jogában áll abban hinni, amiben csak szeretne, a lényeg: ne akadályozzon másokat jogaiban.

találkozó hely a muszlim

A kereszténység még a bencések földművelő megmozdulásaival, a segítségadással próbált szerephez jutni a világban, valahol itt kezdődhetett a szekularizáció.

Manapság a szélsőségek kezelése egyre nagyobb feladatként hárul az egyházakra. Sulok szerint az iszlám tanítások szerint az igazságtalanság ellen fel kell lépni és mindig a középútra kell törekedni, semmilyen szélsőség nem támogatandó.

találkozó hely a muszlim

Ennek hatásait ma is érezhetjük: gondoljunk csak arra, hogy arab számokkal számolunk. Béres zárásként hozzáteszi: a találkozó hely a muszlim párbeszéd csúcsa, amikor a globális kérdésekkel együtt tudnak foglalkozni különböző vallású emberek, valamint a globális témák helyi képviseletében együtt tudunk élni.

cikkek