Hogy megfeleljenek az új emberek nürnberg

Hírek: Várakozás a Nürnberg kiállítási központjában

Sejtelmem sem volt róla, milyen szerepet játszik majd életemben ez a város. Egy tiszttársammal együtt repülőt próbáltam kapni Londonba, hogy ott tölthessem egyhetes, jól megérdemelt szabadságomat. Ott várakoztunk a repülőtéren. Az öreg DCasokat, a háború igáslovait éppen bejáratták, hogy fölvehessék és Angliába vigyék a menetoszlopokban felsorakozó, nemrég szabadult szövetséges hadifoglyokat.

Figyeltük, amint felkészült az első repülőgép. Egy férfit vezettek át a várakozók között a brit királyi légierő elrongyolódott tiszti egyenruhájában; a férfi lassan bemászott a gépbe.

  1. Társkereső clarksburg wv
  2. Jelenleg a világ leghíresebbé és legnagyobb alakjává vált adattároló- és szexrabszolganője szakkifejezéssel "Presidential Model"az USA kormányának egyik titkosszolgálati fájlere és üzenetközvetítője, Cathy O'Brien ennek az elmeirányító és -átalakító project-nek az áldozata és mindeddig mert még az Emberiség ellenségeként el nem bukott világtörténelmi hőse egy személyben.
  3. Társkereső miskolc 50 felett
  4. Élete[ szerkesztés ] Protestáns nevelésben részesült és igen jó iskolákba járt.
  5. Rudolf Höss irásbeli tanúvallomása
  6. Ülés nő schiltigheim
  7. Azután segédtiszt voltam Sachsenhausenben tól

A csatorna felett lőtték le és ejtették foglyul szeptemberében, mielőtt még tudomására jutott volna a hadüzenet. Hosszabb időt töltött hát szögesdrót mögött, mint bárki más, s valahogyan túlélte a fogolytáborok éhínségét és brutalitását, amely pedig milliókat pusztított el. Miközben az emberi roncs elfoglalta helyét, emlékezetembe villant az a nap, amikor Észak-Németországban elfoglaltunk egy hadifogolytábort. Tele volt szövetséges katonákkal, akik közül sokan már haldokoltak az éhségtől.

Voltak, akik szemünk láttára haltak meg, amikor megérkeztünk, voltak, akik aznap éjjel sóhajtottak utolsót egészségügyi katonáink karjai között.

Láttunk orosz foglyokat rongyos köpenyben, ülve vagy a falnak dőlve, amint a haldoklók üveges, meredt tekintetével bámultak ránk.

Bementünk a táborba, ahol ujjongva köszöntöttek bennünket. De sokan túlságosan gyöngék voltak ahhoz, hogy bármit is tegyenek. A csontvázzá aszalódott, beteg emberek megpróbáltak lábra állni. Szinte fuldokoltam a dühtől, amikor megpillantottam az alázatosan félrehúzódó, kövér, egészséges német őröket. Dühöm szinte a tombolásig fokozódott, amikor a közelben egy malmot és egy gabonaraktárt fedeztem fel. Márpedig a felelősséget nekünk kellett vállalnunk Figyeltem, amint a DCas motorjait felpörgették a felszálláshoz.

S amikor az emberrakomány beszíjazta magát az ülésbe, a száz meg száz vézna, rongyos várakozó megpróbált hurrázni örömében. Ehelyett valami borzalmas békabrekegés-szerű, harákoló hang tört föl belőlük.

Egyesek sírva fakadtak. Másoknak nem jött ki hang a torkán. A feltörő, megrázó érzelmek pillanatában teljesen összeroskadtak. Túl sokat kellett volna várakoznunk, amíg ez a sok szerencsétlen beszáll a gépekbe, így hát visszatértünk a bázisra, másnap pedig újból kimentünk a repülőtérre. Hamarosan Franciaország felett repültünk, majd megtettük a huszonkét mérföldet a háborgó csatorna fölött, s végül megérkeztünk Londonba.

London valósággal tombolt a boldogságtól, hogy Európában véget ért a háború. Ott álltam a Buckingham Palota előtt a tömegben, és elszorult a torkom a hangulat hatására.

RUDOLF HÖSS ÍRÁSBELI TANÚVALLOMÁSA A NÜRNBERGI PERBEN

Ott éltem át a Mallen végighullámzó férfiak és nők között a győztesek megkönnyebbülését és örömujjongását. Ezek az emberek sokéves rettegést álltak ki a náci terrorbombázások miatt.

Most széles mosoly ült az arcukon. Hangos éljenzésbe kezdtek, amint a királyi család váratlanul megjelent a palota erkélyén és integetett a tömegnek. Egy hatalmas város, amely immár a bombázások miatti halálfélelem nélkül alhatott, torkaszakadtából kurjongatott. Szabadságom egy hétre szólt. A harmadik napon sürgősen berendeltek az amerikai követségre, a Grosvenor térre. Útra keltem; repülőgépem alatt elmaradtak az angol mezők.

állatok ismerkedés color

Feladata, hogy átvegye egy titkos vizsgálati központ, fedőnevén az ASHCAN vagyis »hamuvödör« parancsnokságát, ahol a legfelsőbb náci vezetőket hallgatják ki az Egyesült Államok nevében.

Valakinek, aki a háttérben a fedőnevek kiagyalásával foglalkozott, ugyancsak fanyar humora lehetett. Mondorf akkoriban aprócska luxemburgi gyógyfürdőhely volt, vagy egy tucat szállodával.

A legjobb divatüzletek Nürnbergben, Németországban - Utazás -

Árnyas, fasor szegélyezte utcái voltak, és egy parkja. Ez a szálloda megérkezésemkor korábbi előkelősége valamennyi maradványából kivetkőzött már. A pompás függönyöket és bútorokat kihordták. Az ágyak és a vastag, ruganyos matracok halomba rakva vártak az elszállításra.

Végigmentem a szabadon hagyott átjárókon, és mindenütt üres szobákat, egyszerű, összehajtható tábori ágyakat és szalmazsákokat találtam, párnát pedig sehol. Az épületet cölöpkerítés vette körül, de nem teljesen.

Eszembe jutott a georgiai fegyintézet nyakas börtönlakóival és vasgolyós-láncos intézkedéseivel. Ez a szálloda a maga nyolc emeletével és csilláros társalgóival valaha Európa leggazdagabb polgárainak kényelmét szolgálta.

Tartalomjegyzék

Most viszont Európa leggonoszabb polgárainak adott szállást. A csillárokat leakasztották és hogy megfeleljenek az új emberek nürnberg, több mint ablaktáblát emeltek le és cseréltek ki törhetetlen plexiüveggel.

Kívülről valamennyi ablakra rácsot szereltek. Már itt találtam a nácik ötödik hadoszlopának hírhedt figuráját, Dr. Arthur Seyss-Inquartot, a quislinget, aki kiárusította Ausztriát, később pedig a hollandok gyűlöletes elnyomója lett.

Otto Ohlendorf – Wikipédia

Magas, vékony ember volt, egyik lába rövidebb, észrevehetően bicegett. Kifejezéstelen, szemüveges arca egyáltalán nem mutatta, milyen kegyetlenség és gonoszság lappang mögötte. Mindenkiben, aki belénk botlott, azt a benyomást keltettük, hogy alkalmi utánpótlási állomás katonái vagyunk. De amint első este ott ültem irodámban, bizony jócskán kibővítettem a legsürgősebb hiánylistát.

Szükségünk volt reflektorokra, drótkerítésre szerelhető elektromos riasztóberendezésre, álcázó hálóra, hogy védve legyünk a légi felderítéssel szemben, négy őrtoronyra, új és jól képzett őrszemélyzetre, még több gépfegyverre, megfelelő ellátásra és orvosokra. Börtönszabályzatot kellett kidolgoznom a foglyok számára, azután ideiglenes repülőteret építtetnem. Nem volt elegendő írógépünk; szükségünk volt egy telexberendezésre, s kevés volt az írnokunk. Mindenekelőtt — s ezt világosan láttam, amikor aznap éjjel az ágyba bújtam — tudomásul kellett vennünk, hogy a külső behatolás veszélye szerfölött reális akár fanatikus nácik részéről, hogy megfeleljenek az új emberek nürnberg megkísérlik kiszabadítani vezéreiket, akár a luxemburgi lakosság részéről, akik a velük szemben tanúsított kegyetlen bánásmód miatt nemcsak a nácikat gyűlölték, hanem általában minden németet.

Ügyeltem, nehogy megvesztegethessék az őröket, nehogy orvlövészek vehessék célba a foglyokat vagy információkat csempésszenek ki róluk, s végül ügyeltem, nehogy a foglyok öngyilkosságot kövessenek el. Még magában a börtönben is tartani kell a gyilkosságoktól, hiszen néhány esetben összezártak már halálos ellenségeket is.

Mondorf — s ezt külön figyelmeztetés nélkül is tudtam — igazi puskaporos hordó volt. Még nagyban folyt a drótsövények felállítása és a szálloda átalakítása börtönné, amikor híre jött, hogy a szörnyűséges a legjobb társkereső hollandia koncentrációs tábor százhatvan luxemburgi illetőségű túlélője közeledik a városkához.

Amikor a gépkocsikaraván első teherautói felbukkantak, kimentem, hogy fogadjam őket.

singles körül moers és környéke

Félix luxemburgi herceg ugyanakkor a szálloda felé indult, hogy engem üdvözöljön. Elkísérte ugyanis a hajdani táborlakókat, mármint azt a néhányat, aki nem veszett oda. A beteg, kiéhezett emberek imbolyogva-támolyogva másztak le a kocsikról az úttestre. Egyeseket úgy segítettek le, felesége társkereső nő ölben cipeltek.

Sokan olyanok voltak, mint az eleven csontváz; bőrük sárgás színű és pergamenszerű, szemük mélyen besüppedt az üregébe. Félix herceg, aki jól tudta, kik laknak a Palace Hotelban, zavarban hogy megfeleljenek az új emberek nürnberg.

Érkezésüknek mindenfelé híre ment, és a Luxemburg egész területéről idesereglett rokonok és barátok ott tolongtak Mondorf utcáin, hogy köszöntsék az életben maradottakat. Mi lesz, ha a tömeg felfedezi titkunkat? Férfiak és nők könnyes szemmel ölelték magukhoz szeretteiket; sírtak, amikor megpillantották anyjukat vagy apjukat, fivérüket vagy nővérüket, fiukat vagy lányukat, aki visszatért a halálból.

hárs egy fogantyú kihúzható konyhai csap

Amint ott álltunk és figyeltük az eseményeket, láttam, hogy hirtelen megváltozik az emberek magatartása. Dühös morgás futott végig a tömegen. Ujjal mutogattak a gyülekezőhelyüktől néhány háztömbnyire álló Palace Hotelre, aztán kiáltozni kezdtek. Nem volt szükség tolmácsra, hogy rájöjjek: mindent tudnak. Ezektől az összeaszott, megkínzott emberektől mindössze pár száz lépésnyire ott bújtak meg azok, akik felelősek voltak szenvedéseikért. Az emberek dühös darazsakként zúgtak.

Mi, amerikaiak, feszélyezetten néztünk egymásra.

Az ünnep alig telik el némi kiskereskedelmi kezelés nélkül. Szerencsére Nürnberg remek hely a vásárlásra, mivel számos bevásárlóközpont és üzlet található, amelyek minden ízlésnek és költségkeretnek megfelelnek.

Láttuk, hogy nagyon csúnya helyzet alakulhat ki. Mindannyian tudtuk, mit jelent, ha egy önbíráskodó csoport megrohanja a drótkerítést. Foglyaink védelmében tűzparancsot kell kiadnunk és éppen derék szövetségeseinket öljük meg?

Ekkor Félix herceg hirtelen a tömeg elé lépett. Az imént vezettem körül a börtön területén, és megmutattam, valójában milyen bánásmódban részesülnek a foglyok, s mennyire nem felelnek meg a valóságnak azok a híresztelések, hogy a nácik szállodai kényelemben élnek. Amikor a herceg beszélni kezdett, a tömeg valósággal itta a szavait. Az az érzésem, ha Monsieur Bovard, Mondod polgármestere nem figyelmeztet az életben maradottak érkezésére és nem hoz össze Félix herceggel, nem lehetett volna megmenteni a helyzetet.

Félix herceg, bár maga nem volt államfő, csupán a nagyhercegnő férje, erőteljes egyéniségnek, született vezetőnek bizonyult. Amikor a nácik megszállták a nagyhercegséget, csatlakozott az angolokhoz, és dandártábornokként szolgált náluk. A szörnyűséges menetoszlop másik végén torzonborz fiúcska álldogált, akinek ugyancsak nagy szüksége lett volna a borbélyra.

találkozó ruandai nőt

A 14 esztendős Károly herceg is elment Dachauba az övéihez, és anyjának, Sarolta nagyhercegnőnek segédkezett a luxemburgiak hazahozatala körüli teendők végzésében. Ott ápolta honfitársait attól a pillanattól kezdve, hogy az amerikaiak felszabadították a tábort. Karjában tartotta a haldokló férfiakat és nőket, azokat, akik túl messze jutottak, semhogy hazatérhettek volna. A fiú ruhája összepiszkolódott, ő pedig zavarban volt rendetlen külseje miatt, és elmaradozott a tömegtől.

Az emberek azonban észrevették, tapsolni kezdtek, és hívogatták. Karon fogtam, s megmondtam neki, hogy népe szeretetből hívja; erre félénken odament az emberekhez.

Navigációs menü

Kezet fogott velük; mindenki boldog volt. Azok az alakok pedig, akik ott gunnyasztottak az egyik legelőkelőbb mondorfi hotel üres, csupasz szobáiban, egyelőre biztonságban voltak. Nem sokkal később mentőkocsi kanyarodott a társkereső crailsheim elé, és szánalmas emberroncsot emeltek ki belőle. Hans Frank érkezett meg, Lengyelország egykori náci főkormányzója. Öngyilkosságot kísérelt meg; átvágta a csuklóját és guller ismerősei torkát.

Amikor bedugattam a kórházi ágyba és odaállítottam melléje az őrt, még mindig nagyon gyengének látszott. Elfogatásakor átadta személyes naplóját, ezt a 38 kötetes perdöntő bizonyítékot, amelyben minden tettét följegyezte. Aztán megpróbált végezni magával.

Nyomban megkezdődött a 45 éves, fekete szemű, kopaszodó, sápadt, szőrös kezű Frank talpra állítása, hogy a bűnös szembenézhessen bíráival. Frankot csapattisztek és katonák követték, akiket a szövetségesek Németország legkülönbözőbb pontjain ejtettek fogságba.

Közöttük pedig minden második-harmadik napon fölbukkant egy-egy példány a legmagasabb rangúak közül is. Hamarosan Joachim von Ribbentrop érkezett szapora léptekkel.

Burton C. Andrus - A Nürnbergi Huszonkettő | PDF

Hamburgban fogták el, ahol álnéven rejtőzködött. Tele volt alázattal és önsajnálattal. A hajdani pezsgőügynök, aki a náci Németország külügyminiszteri posztját töltötte be, szintén öngyilkossági gondolatokat forgatott a fejében. Amikor az angolok kihallgatták, ciánkálival telt fiolát találtak nála, ugyanolyat, amilyennel mások is megmenekültek a felelősségre vonás elől. A miniszter urat bejegyeztük a mondorfi névsorba, értékeit pedig zár alá helyeztük, miután leltárt készítettünk róluk.

A negyedik emelet egyik kiürített nappalijában helyeztük el, nadrágszíját, nyakkendőjét és cipőfűzőjét pedig elszedtük tőle arra az esetre, ha még mindig öngyilkosság járna a fejében. Rácsos ablakán át az egyik őrtoronyban álló katonát nézhette egész nap.

cikkek