Egyetlen herborn

egyetlen herborn

FT Würzburg - SV Geroldshausen

Szenci Molnár Albert: Psalterium Ungaricum. Kis katekizmus Herborn, A fakszimile kiadás a Ráday Könyvtár példányáról készült Bibliotheca Hungarica antiqua, A mai napig is használt református énekeskönyv ben jelent meg Herbornban.

egyetlen herborn

A kötet a zsoltárokon kívül a Kis katekizmust tartalmazza. A fakszimile kiadás kísérőfüzetében P. Vásárhelyi Judit avatott tanulmányát olvashatjuk a egyetlen herborn és a zsoltárparafrázis műfajairól, a zsoltárfordítások történetéről, a francia nyelvű eredeti műről, Szenci Molnár Albert gazdag munkásságáról és fordításáról, a zsoltár utóéletéről, illetve a Kis katekizmusról.

egyetlen herborn

Bibliotheca Hungarica Antiqua Varjas Béla alapította és haláláig ő szerkesztette a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozatot, amelyben 16— A sorozat szerkesztője tól Kőszeghy Péter.

Noha az elsődleges cél az irodalomtörténeti vagy könyvészeti szempontból kiemelkedő jelentőségű, sokszor csak egyetlen példányban létező munkák hozzáférhetővé tétele a kutatás számára, e bibliofil kiadványok számos esetben a nagyközönség érdeklődését is felkeltik. Varjas Béla szerkesztésében jelent meg az első 12 kötet, a sorozat ben a

egyetlen herborn

cikkek