Találkozó helyszínen, az ile de la reunion.

Reunion Teljes Film Magyarul Online Letöltés

Introduction I. Cet afflux a valeur de test pour l'Union européenne. La crise actuelle des réfugiés appelle toutefois à prendre immédiatement des initiatives supplémentaires.

Az év első kilenc hónapjában több mint ember 1 — menekültek, lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és más migránsok — érkezett Európába, és ez a tendencia folytatódni látszik. Ez próbára teszi az Európai Uniót. Az Európai Bizottság által Azóta több fontos intézkedésre került sor — ideértve két szükséghelyzeti program elfogadását, amelyek értelmébenegyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személyt helyeznek át a leginkább érintett tagállamokból más uniós tagállamokba.

A folyamatban lévő menekültügyi válság miatt azonban további azonnali lépésekre van szükség. C'est találkozik az online raison pour laquelle, le 23 septembre dernier, la Commission européenne a détaillé une série d'actions prioritaires à réaliser dans les six mois à venir pour mettre en œuvre l'agenda européen en matière de migration 3.

Ezért az Európai Bizottság szeptember án részletesen az ile de la reunion az európai migrációs stratégia végrehajtása céljából a következő hat hónapban meghozandó kiemelt intézkedésekből álló csomagot 3amely a jelenlegi helyzet stabilizálására irányuló rövid távú intézkedéseket, valamint egy, az idők próbáját kiálló, erőteljes rendszer létrehozására irányuló hosszabb távú intézkedéseket is tartalmazott. La liste des actions prioritaires énumère les mesures clés requises dans l'immédiat au niveau des points suivants: i mesures opérationnelles; ii appui budgétaire et iii mise en œuvre du droit de l'UE.

tárgyaló férjes asszony 38

A kiemelt intézkedések felsorolása meghatározta a haladéktalanul szükséges, legfontosabb intézkedéseket az alábbiak tekintetében: i. Cette liste a été adoptée lors de la réunion informelle des chefs d'État ou de gouvernement du 23 septembre 4. Az állam- illetve kormányfők Trois semaines plus tard, la présente communication fait le point des progrès réalisés dans la mise en œuvre des actions prioritaires voir l'annexe 1. Le Conseil européen de cette semaine est l'occasion, pour les chefs d'État ou de gouvernement, de s'engager clairement et sans ambiguïté à entamer une nouvelle phase de la réponse de l'UE à la crise des réfugiés, celle d'une mise en œuvre rapide et résolue.

Három hét elteltével e közlemény felméri a kiemelt intézkedések végrehajtása terén folyamatban lévő előrehaladást lásd az 1.

EUR-Lex Access to European Union law

Az e heti Európai Senior nők 66 ülések lehetőséget nyújt az állam- illetve kormányfők az ile de la reunion, hogy világos és egyértelmű kötelezettségvállalást tegyenek a menekültügyi válságra vonatkozó uniós reagálás új szakaszának — a gyors találkozó helyszínen határozott végrehajtásnak — az elindítására.

Mesures opérationnelles II. Operatív intézkedések Pour que la pression exercée par les flux migratoires en certains points de la frontière extérieure commune de l'espace Schengen puisse être gérée de manière efficace, tous les États membres devront consentir un effort à la fois de responsabilité et de solidarité. La mise en place rapide de l'approche des zones et centres de crise approche des hotspots aide les États membres qui se trouvent en première ligne à accueillir les arrivants, et à procéder à leur identification et au traitement de leurs dossiers dans de bonnes conditions.

Parallèlement, les mesures proposées par la Commission et adoptées par le Conseil pour relocaliser personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale permettront de réduire sensiblement, bien que partiellement, la pression exercée sur les États membres les plus touchés.

Adil Technicien chef atelier AUTO PRESTO à l'Ile de la Réunion

az ile de la reunion Il est maintenant indispensable de veiller à la mise en œuvre intégrale de ces mesures parallèles, en relevant les empreintes digitales de tous les migrants, en procédant à une sélection et à une relocalisation rapides des demandeurs d'asile et en ouvrant des capacités d'accueil adaptées, tout en prenant des dispositions pour prévenir les mouvements secondaires et renvoyer immédiatement dans le pays de relocalisation les personnes relocalisées dont il est constaté qu'elles se trouvent dans un autre État membre.

Il est également essentiel de prendre des mesures pour garantir le retour rapide, volontaire ou forcé, des personnes qui n'ont pas besoin d'une protection internationale et qui ne peuvent donc pas prétendre à une relocalisation.

Les actions prioritaires définies par la Commission portent principalement sur le fonctionnement opérationnel de ces mesures. Ahhoz, hogy, a schengeni közös külső határ egyes szakaszain hatékonyan kezeljük a migrációs áramlás okozta nyomást, minden tagállam felelősségvállalására és szolidaritására szükség van.

Az uniós fogadóállomásokon alapuló koncepció gyors kiépítése támogatást nyújt a leginkább érintett tagállamoknak az érkezők megfelelő fogadásához, azonosításához és kezeléséhez. Ezzel egyidejűleg a Bizottság javaslata alapján a Tanács intézkedéseket fogadott elegyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személy áthelyezése érdekében.

Ezzel jelentősen — hacsak részben is — enyhülhet a leginkább érintett tagállamokra nehezedő nyomás. Döntő fontosságú, hogy most végrehajtásra kerüljenek az említett párhuzamos intézkedések, továbbá az alábbiak: ujjnyomatvétel az összes migránstól, a menedékkérők gyors kiválasztása és áthelyezése, a megfelelő befogadási kapacitások kialakítása, amit a másodlagos migrációs mozgások megelőzésére, valamint a más tagállamban megtalált, áthelyezett személyeknek az áthelyezési célországba való azonnali visszaküldésére szolgáló lépések kísérnek.

dubai lány találkozó

Továbbá lényeges elem a nemzetközi védelemre nem szoruló, és ezért áthelyezésre nem jogosult személyek gyors önkéntes vagy kötelező visszatérésének biztosítása. A Bizottság által meghatározott, kiemelt intézkedések nagy hangsúlyt fektettek az találkozó helyszínen intézkedések operatív működésére.

Il est essentiel pour la crédibilité et la stratégie de l'UE de démontrer qu'il est possible de rétablir le bon fonctionnement du système de migration, notamment en faisant appel aux équipes d'appui à la gestion des flux migratoires dépêchées dans les zones de crise 5 pour aider les États membres qui se trouvent en première ligne à respecter leurs obligations et à s'acquitter de leurs responsabilités.

Pour mener à bien leur mission, ces équipes d'appui doivent pouvoir compter sur un noyau solide d'agences de l'UE, sur la coopération la plus étroite possible des autorités grecques et italiennes, ainsi que sur le soutien des autres États membres.

A legnagyobb nyomás alatt álló külső határokon megfelelően működő és hatékony találkozó helyszínen alapvetően fontos az egész rendszer, és különösen a belső határellenőrzés nélküli szabad mozgást biztosító schengeni térség iránti bizalom helyreállításához. Az uniós stratégia és hitelesség szempontjából központi kérdés annak igazolása, hogy vissza lehet állítani a migrációs rendszer megfelelő működését, kiváltképpen azáltal, hogy migrációs csomópontokra kiküldött migrációkezelési támogató csoportokat 5 alkalmaznak abból a célból, hogy segítséget nyújtsanak a legintenzívebb nyomás alatt álló tagállamoknak kötelezettségeik és feladataik teljesítéséhez.

A támogató csoportoknak munkájukhoz szükségük van az uniós ügynökségek nyújtotta szilárd bázisra, az olasz és görög hatóságokkal való legszorosabb együttműködésre, továbbá a többi tagállam támogatására.

La Commission a dépêché des envoyés spéciaux à la fois en Italie et en Grèce pour prêter main-forte et assurer une coordination pratique. En Grèce, une équipe spécialisée opère sous la conduite du directeur général de az ile de la reunion Commission chargé du service d'appui à la réforme structurelle, qui rend compte directement au président. Cette équipe a adopté une approche par étapes pour désigner les zones de crise, déployer les équipes d'appui, procéder aux premières relocalisations, reprendre les retours et renforcer la frontière.

Le même type de coordination az ile de la reunion d'aide directe en temps réel est en place en Italie. Ce soutien permanent et intensif de la Commission a véritablement aidé les deux États membres à passer à la phase de mise en œuvre de la relocalisation voir les annexes 2 et 3.

A Bizottság különmegbízottakat küldött Olaszországba és Görögországba, hogy gyakorlati koordinációt és támogatást biztosítsanak. Görögországban az e célra létrehozott csoport a Strukturálisreform-támogató Szolgálat bizottsági főigazgatójának irányítása alatt dolgozik, aki közvetlenül az elnöknek számol be.

E csoport fokozatos megközelítést fogadott el a migrációs csomópontok azonosítása, a támogató csoportok kiküldése, az áthelyezések megkezdése, a visszatérések újraindítása, valamint a határ megerősítése tekintetében. A közvetlen, valós idejű támogatás és koordináció hasonló modellje működik Olaszországban. A Bizottság említett találkozó helyszínen, teljes időráfordítással nyújtott támogatása valódi találkozó helyszínen ért el az áthelyezés végrehajtási szakaszára való áttéréshez a két rottweiler egy rétegben nyújtott segítség tekintetében lásd a 2.

Tant en Grèce qu'en Italie, les équipes d'appui à la gestion des flux migratoires se mettent en place et sont coordonnées par les tasks forces régionales de l'Union européenne, à la suite du renforcement de la présence des agences prévu par l'agenda européen en matière de migration.

Miután az európai migrációs stratégiában meghatározottaknak megfelelően sor került az ügynökségek fokozott mozgósítására, az európai regionális munkacsoportok Görögországban és Olaszországban egyaránt felállítják és koordinálják a migrációkezelési támogató csoportokat. Ennek következtében azonnal reagálni tudnak az Olaszország és Görögország által előterjesztett ütemtervekben azonosított szükségletekre. Les activités de ces agences sont néanmoins largement tributaires de l'aide des États membres.

Frontex et l'EASO ont tous deux lancé des appels à contributions aux États membres afin d'obtenir du personnel et du matériel technique. Dans les deux cas, les moyens demandés sont sans précédent, à la mesure de la nature exceptionnelle des défis auxquels les États membres qui se trouvent en première ligne doivent actuellement faire face: il est essentiel que les autres États membres répondent positivement, concrètement et rapidement à ces appels.

valószínűtlen társkereső

Mindazonáltal munkájuk során nagymértékben rászorulnak a tagállamok támogatására. A Frontex és az EASO egyaránt hozzájárulás-igénylési felhívást tett közzé abból a célból, hogy humán az ile de la reunion és műszaki felszerelést kérjen a tagállamoktól.

E felhívások mindkét esetben az ügynökségek korábbi igényléseihez képest példa nélküli számokat tartalmaznak, ami a leginkább érintett tagállamok előtt álló nehézségek kivételes jellegét tükrözi: rendkívül lényeges, hogy a többi tagállam pozitív, konkrét és gyors választ adjon ezekre a felhívásokra. Dans son dernier appel à contributions, Frontex a demandé gardes-frontières, interprètes et experts en filtrage et en débriefing supplémentaires - les tâches concernées étant toutes indispensables pour gérer efficacement les frontières extérieures de l'Union européenne.

L'appel portait, d'une part, sur agents destinés à fournir une aide directe az ile de la reunion le cadre de l'approche des zones et centres de crise en Italie et en Grèce et à couvrir les besoins estimés d'ici à la fin de janvier et, d'autre part, sur agents invités appelés à être déployés en divers points de la frontière extérieure terrestre de l'Union européenne.

A Frontex legutóbbi felhívása további határőrt, szűrő-ellenőrző és kikérdezési szakértőt és tolmácsot találkozó helyszínen — ezek a feladatok egyaránt nélkülözhetetlenek az Európai Unió külső határainak hatékony igazgatásához. A felhívást ketté bontották tisztviselőre, akik főként az Olaszországban és Görögországban alkalmazandó, uniós fogadóállomási rendszer közvetlen támogatását szolgálják, és Dans son dernier appel à contributions, l'EASO a demandé plus de experts pour couvrir les besoins en Italie et en Grèce jusqu'au troisième trimestre de Ces experts aideraient les autorités chargées de la gestion de l'asile dans les deux États membres à procéder à l'enregistrement des migrants, à mener à bien les tâches d'information liées à la relocalisation et à détecter les documents frauduleux éventuels.

Az EASO legutóbbi felhívása több mint szakértőre vonatkozik, akik révén az az ile de la reunion és görögországi igényeket kívánják fedezni harmadik negyedévéig. Ezek a szakértők támogatást nyújtanának a két tagállam menekültügyi hatóságainak a regisztrációs folyamat, az áthelyezéssel kapcsolatos tájékoztatási feladatok, valamint az esetleges hamisított okmányok felderítése során. Lors de leur réunion informelle de septembre, les chefs d'État ou de gouvernement ont expressément reconnu les besoins en personnel et en matériel et sont convenus qu'il fallait y répondre pour novembre au plus tard.

Az uniós állam- illetve kormányfők szeptemberi nem hivatalos ülésén kifejezetten elismerték a személyzet és a felszerelés iránt igényt — és novemberi határidőt szabtak meg ezen szükségletek kielégítéséhez. À ce jour, toutefois, les engagements des États membres sont loin de correspondre aux besoins réels. Au 8 octobre, seuls six États membres 7 avaient répondu à l'appel à contributions de l'EASO, proposant 81 experts sur les demandés.

társkereső oldenburg

Les États membres devraient annoncer rapidement leurs contributions pour répondre aux besoins évalués par les agences. A tagállamok mostanáig tett kötelezettségvállalásai azonban elmaradnak a valós szükségletektől. Október 8-ig csupán hat tagállam 7 válaszolt az EASO hozzájárulás-igénylési felhívására, és a szükséges szakértő közül et ajánlottak fel.

Mostanáig hat tagállam 8 válaszolt a Frontex felhívására, 48 határőr tisztviselő felajánlásával. A tagállamoknak gyorsan el kell juttatniuk hozzájárulásukat, hogy megfeleljenek az ügynökségek igényfelmérésének. La première équipe d'appui à la gestion des flux migratoires, qui s'appuie sur une task force régionale de l'Union européenne créée en juin à Catania, en Sicile 9a été mise sur pied et opère à Lampedusa. Cette équipe d'appui est actuellement constituée de deux équipes de débriefing de Frontex et d'experts de l'EASO affectés au centre de crise et à un centre voisin utilisé pour la relocalisation.

nemzetközi csarnok egyetlen stúdió

Frontex a déjà déployé 42 agents invités et l'EASO a envoyé six experts. Olaszország a következő migrációs csomópontokat azonosította: Augusta, Lampedusa, Porte Empedocle, Pozzallo, Taranto és Etwinning felvehető lásd az 5.

Lampedusában létrejött és működik az első migrációkezelési támogató csoport. Ez a júniusában, a szicíliai Cataniában felállított európai regionális munkacsoportra épül 9.

hogyan kell flörtölni keresztül whatsapp

A támogató csoport jelenleg a Frontex két kikérdező csoportjából, az ile de la reunion a migrációs az ile de la reunion és az áthelyezéshez használt közeli befogadóállomáson dolgozó EASO szakértőkből áll. Pour que l'approche des zones et centres de crise soit efficace, il est essentiel d'augmenter les capacités d'accueil pour pouvoir héberger les demandeurs d'asile en attente de relocalisation. Il faut également des capacités de rétention adaptées pour accueillir les migrants en situation irrégulière avant que les décisions de retour ne soient exécutées.

L'Italie a renforcé ses capacités d'accueil et a ouvert, dans quatre des zones de crise recensées, des centres de premier accueil pouvant héberger 1 personnes environ. Un millier de places supplémentaires seront disponibles d'ici la fin de l'année, ce qui portera la capacité de premier accueil à 2 personnes au total. Ahhoz, hogy az uniós fogadóállomásokon alapuló koncepció hatékony legyen, rendkívül lényeges a befogadási kapacitások növelése annak érdekében, hogy áthelyezésük előtt fogadják a menedékkérőket.

Megfelelő kapacitás szükséges ahhoz is, hogy a visszatérést elrendelő határozat végrehajtása előtt őrizetben tartsák az irreguláris migránsokat. Olaszország kibővítette befogadási kapacitásait, és mostanra rendelkezik — a négy azonosított migrációs csomóponton található — érkezési befogadóállomásokkal, amelyek mintegy 1 személyt képesek elszállásolni.

Az év végéig tovább bővítik a kapacitást, hogy további 1 helyet biztosítsanak, és így 2 ra növelik az érkezési befogadási kapacitást. La task force régionale de l'Union européenne, basée au Pirée, est pleinement opérationnelle.

La première équipe d'appui à la gestion des flux migratoires sera affectée à la zone de crise de Lesbos.

Reunion 2015 Teljes Film Magyarul Online Letöltés

Frontex a déjà déployé 53 experts: à l'heure actuelle un seul agent de l'EASO a été dépêché de manière permanente en Grèce pour aider à organiser le déploiement des experts de l'EASO. Görögország a következő öt migrációs csomópontot azonosította: Leszbosz, Hiosz, Lerosz, Számosz és Kosz lásd a 4. A pireuszi székhelyű európai regionális munkacsoport teljes mértékben az ile de la reunion.

Az első migrációkezelési támogató csoport a leszboszi migrációs csomópont közelében fog állomásozni. A Frontex már kiküldött 53 szakértőt; az EASO-nak jelenleg egy munkatársa tartózkodik állandó jelleggel Görögországban, hogy segítséget nyújtson az EASO-szakértők kiküldésének megszervezéséhez.

La Grèce a augmenté ses capacités d'accueil et dispose à présent de sept centres de premier accueil, centres de filtrage et installations temporaires dans quatre de ses zones de crise Lesbos, Chios, Samos et Lerosce qui lui permet d'héberger quelque 2 personnes.

Le renforcement des capacités se poursuit Görögország bővítette befogadási kapacitásait, és jelenleg hét érkezési befogadóállomással, szűrő-ellenőrző állomással és ideiglenes létesítménnyel rendelkezik négy, azonosított migrációs csomópont Leszbosz, Hiosz, Számosz és Lerosz területén, amelyek mintegy 2 embert képesek elszállásolni.

cikkek