Kérdések megismerni időseknek. MeRSZ online okoskönyvtár

Egyensúly fejlesztése járásstabilitás fejlesztő csípő tornával

Az idősprogram végül a Szépkorúakért a Hegyvidéken nevet kapta, ennek közösségfejlesztő kérdések megismerni időseknek pedig Szolidáris szomszédság néven A Közösségfejlesztők Egyesülete hivatalosan végén fejezte be a — máig működő — programban való közreműködését.

keresés szobalány vaud

A következő esettanulmány e közösségfejlesztő programról szól. A program bemutatása Az első közösségi beszélgetés meghívója a Hegyvidék újságban. A programhoz lazábban kötődő szakemberek a szakemberek műhelyében találkozhattak.

Tudja, hogy az elesések okozzák a legnagyobb számú csípőízületi törést?

A szomszédsági kérdések megismerni időseknek és a közösségi mentorok a Hegyvidéki Szomszédok csoporthoz, az önkéntes tudósítók a Helyi nyilvánosság műhelyhez tartoztak, utóbbi hetente, előbbi kéthetente tartotta összejöveteleit s a találkozók közötti munkát és kapcsolattartást levelezőlisták segítették. A program látható tevékenysége: a szomszédsági önkéntesek szervezésében és vezetésével működő klubok és programok, programsorozatok, az önkéntes tudósítók által szerkesztett és működtetett honlap internetes újság és az ahhoz kapcsolódó klubestek, valamint a csoportok által közösen szervezett nyilvános programok.

régi gazdag nő keres

A tevékenységnek nem látható, de fontos része, hogy az önkéntesek kortársaik felé információkat közvetítettek és egyénileg és csoportosan is érdekérvényesítő tevékenységet végeztek. A folyamat A program áprilisában a kerület Németvölgy városrészének egy részén indult 3 a szakemberek megkeresésével, számukra — egy rövid érzékenyítő képzéssel — indított műhelymunkával.

A helyi idősekkel készített interjúk, majd ezen interjúk alapján induló közösségi beszélgetések jelentették a folyamat másik szálát, s a két kérdések megismerni időseknek összetalálkozott az év végi képzésen, ahol az aktívvá vált és a programban való részvételre elkötelezett helyi idős lakosokból szomszédsági önkéntesek, a szakemberekből közösségi mentorok váltak, s csoportként melyet később Hegyvidéki Szomszédoknak neveztek el megkezdték közös munkájukat.

Az első szomszédsági önkéntes és közösségi mentor képzés résztvevői átveszik tanúsítványaikat A szomszédsági önkéntesek olyan helyi lakosok, akik elköteleződtek arra, hogy a helyi közösségért tevékenykednek — miközben maguk is közösséget alkotnak. A közösségi mentorok olyan helyi szakemberek, akik elköteleződtek a szomszédsági önkéntesek, a helyi kezdeményezések támogatására. Helyi lakosokat aktivizálnak és vonnak be a közösségfejlesztő programba. Azokkal sem szakadt meg a munka, akik nem váltak önkéntessé: tematikus lakossági beszélgetéseket szerveztünk, és folytatódott a kérdések megismerni időseknek műhelye.

A program első évét egy szakmai konferenciával 4valamint az aktív időskort népszerűsítő lakossági rendezvénnyel zártuk 5.

Online. Bárhol. Bármikor.

Az új városrészekben — időben jobban elnyúlva — lezajlott egy hasonló feltáró—bevonó folyamat szakemberek megkeresésével, helyi idős lakosokkal készített interjúkkal, az interjúk eredményét bemutató közösségi beszélgetésekkel, majd szomszédsági önkéntes és közösségi mentor képzéssel, végül az újonnan bekapcsolódó tagoknak a Hegyvidéki Szomszédok csoportba vonásával.

Tematikailag: a helyi nyilvánosság gazdagítása érdekében önkéntes tudósítók képzése, majd műhelye valósult meg, létrejött a program másik önkéntes csoportja, a Helyi nyilvánosság műhely. Tevékenységük önálló felülete a csoport által szerkesztett és működtetett Kopp-kopp Ebben a szakaszban is szervezetünk konferenciát, melyen a szomszédsági önkéntesek és önkéntes tudósítók is bemutatkoztak 6.

A program tehát nem szűnt meg, csak fontos mérföldkövéhez érkezett, ezt egy mérföldkő ünnepséggel fejeztük ki januárban. Mivel a program átadása későn vált véglegessé, első félévében a Közösségfejlesztők Egyesülete korábban a programban dolgozó szakemberei önkéntesként tovább tevékenykedtek a programban, hogy a csoportok önszerveződésére és öntevékenységére építve a program ősztől már nélkülük is folytatódhasson.

A program azóta is működik, őszétől mindkét csoport és az általuk szervezetett és vezetett közösségek, programok a Kulturális Szalon új épületében kaptak helyet. A program terepe és helyi beágyazódása Budapest XII. A szociális helyzet nyilván más, mint egy halmozottan hátrányos helyzetű régió kistelepülésének mélyszegénysége, de itt is vannak szociális problémák, itt is van kérdések megismerni időseknek, az idősek körében is.

Mindez mentegetőzésnek tűnhet, pedig csak a kerületről a köztudatban élő kép árnyalására szolgál. Az idősekkel foglalkozás ugyanis messze túlmutat a szociális problémákon — erről szól ez az írás.

Budapest Főváros XII. Az itt szereplő adatok szerint a kerület lakossága ben A kerületben a szociális alapellátás mindenhol elérhető az idősek számára: nappali ellátás, házi segítségnyújtás, étkeztetés. A kerületben a szociális intézmények mellett több művelődési ház és más kulturális intézmény, valamint sportintézmény kínál lehetőséget a szabadidő eltöltésére, az önkormányzatnak külön programja van az egészségügyi prevencióra, sportolásra: széles a kínálat a szociális, kulturális, egészségügyi és sport intézményi programok, szolgáltatások, közösségi alkalmak terén — a program során készült interjúkban maguk az idősek is pozitívumként említették az idősek számára is igénybe vehető gazdag programkínálatot, külön kiemelve a kedvezményes, illetve ingyenes programokat.

Minden kerületi lakos számára elérhető a további kedvezményekre jogosító Hegyvidék kártya. A Szépkorúakért a Hegyvidéken program ebbe a környezetbe és szándékrendszerbe illeszkedett, építve az idősügyi koncepcióban megfogalmazott célra: az idősek a helyi társadalom megbecsült tagjai legyenek, aktívan, közösségben, önmegvalósító módon, anyagi és fizikai biztonságban éljenek.

A program ben indult, a kerületi, idősellátással foglalkozó intézmény mai nevén Hegyvidéki Szociális Központ keretén kérdések megismerni időseknek, vezetője az intézmény vezetője lett 7. A program tervezésekor az információk elérhetővé tételén kívül az idősek aktivizálása és a kortárs segítés jelent meg hangsúlyosan. A program végül három alprogrammal indult: információs pont, önkéntesség, közösségfejlesztés.

Az információs pont az idősek számára releváns mindenféle kérdések megismerni időseknek a szociális ellátásról nyújtott tájékoztatáson túl is, a tájékoztatást meghaladóan is kívánta hozzáférhetővé tenni.

Fontos erőssége részünkről könnyebbsége volt a programnak az a szervezeti keret, amelyben a közösségfejlesztő alprogram nem közvetlenül az önkormányzathoz, hanem annak szociális intézményéhez tartozott.

Célok és módszerek A közösségfejlesztő folyamat célja általában a helyi szereplők aktivizálása és bevonása, önszerveződések és öntevékenységük támogatása.

Nincs ez másképp az idős ödő korosztályra fókuszáló közösségfejlesztő programban sem. A folyamat elején a helyi szakembereket kerestük meg és helyi idős lakosokkal készítettünk interjúkat, melyek eredményeit közösségi beszélgetéseken ismertettük. Interjúk helyi idős lakosokkal: az interjúkészítés hagyományos közösségfejlesztő módszer mint az aktivizálás kérdések megismerni időseknek, mely egyben a feltárást és a további cselekvés tartalmát is támogatja.

GYAKORI KÉRDÉSEK - Brilliant Personaldienste GmbH

A hegyvidéki programban először 46, majd a területi bővüléskor 45 interjú készült helyi idős lakosokkal. Az interjúkban a lakóhelyükhöz fűződő viszonyukról, szomszédsági, közösségi kapcsolataikról, a helyi nyilvánosságról kérdeztük az erre vállalkozókat. Fontos szempontja az interjúnak, hogy ne csak információt adjon, hanem aktivitásra is késztessen, ezért nem csak azt kérdezzük, kinek milyen változtatási javaslata van, hanem azt is, mi az a tevékenység, amibe szívesen bekapcsolódna, az az ügy, amelynek érdekében szívesen tenne.

Az interjúkat az komoly társkereső belgium free évben interjúkészítésben jártas, a közösségfejlesztő interjúkra felkészített — főként egyetemista fiatalok — készítették, a második évben rajtuk kívül a közösségi mentorokat is bevontuk. Az interjúalanyok megtalálása elég nehezen ment. A szokásos csatornákat használtuk: szakemberek ajánlása, felhívás különböző médiafelületeken, megszólítás eseményeken, hólabda.

flörtöl velük arab

Pár évvel korábban egy másik, idős korosztályra fókuszáló programunkban különféle lakókörnyezetben jól tudtunk továbbajánlásokat kapni az interjúalanyoktól, tehát ez nem korosztályi sajátosság! Helyi szakemberek megkeresése: ebben a közösségfejlesztő programban is szakembernek tekintettünk mindenkit, aki idősekkel is dolgozik, függetlenül attól, hogy tevékenységét mely szakterületen kérdések megismerni időseknek. A szakemberek megkeresése minden közösségfejlesztő folyamat egyik első, fontos lépése: helyismeretükkel, szakértelmükkel fontos információkat adnak a munkához, és kapcsolataik révén interjúalanyokat tudnak ajánlani.

Legalább ilyen fontos azonban az is, hogy ezekben a beszélgetésekben a közösségfejlesztő ismertetheti a programot, és megteremtheti annak támogató szakmai — intézményi hátterét.

Megemelni – közösségfejlesztés idősekkel - Parola Folyóirat

A hegyvidéki programban a szakembereknek fontos szerepet szántunk, ezek a beszélgetések az aktivizálást is szolgálták. A program első feltáró szakaszában 29 intézmény, civil szervezet, egyház, párt 31 szakemberével készült interjú, az újonnan bekapcsolódó városrészekben 16 intézmény 22 szakemberével.

Közösségi beszélgetések: az első közösségi beszélgetéseken a közösség tagjaitól vett tudást adjuk vissza a közösségnek: az interjúkból összesített eredményeket ismertetjük, s kezdjük el ez alapján a közös gondolkodást.

9 Hazugság, amivel Becsapod Saját Magad!

A közösségi beszélgetések is az aktivizálást, bevonást szolgálják, e beszélgetések során alakult ki a programhoz kapcsolódó szomszédsági önkéntesek köre. A Hegyvidéken az interjúk eredményét ismertető közösségi beszélgetéseket még széles körben, a további műhelyeket már csak azoknak a hirdettük, akikkel kapcsolatba kerültünk 8.

kirk hammett társkereső

Szakemberek műhelye: a helyi intézményekből bekapcsolódó szakemberek elköteleződésére is hagytunk időt és lehetőséget: kérdések megismerni időseknek első megszólítások után közös együttlétre, egyben egy érzékenyítő képzésre hívtuk őket, melyet további alkalmak követtek, amelyeken lehetőség nyílt a programról való tájékoztatásra is.

A tervezés során sok lapot teleírtunk — ez volt az első A további munka célja az aktívvá vált szakemberek és a szomszédsági önkéntesnek készülő helyi lakosok, elköteleződésének erősítése, önbecsülésük és magabiztosságuk növelése, kompetenciáik fejlesztése, egymáshoz fűződő kapcsolataik, munka közösségük támogatása, munkájuk kereteinek kialakítása, identitásuk formálása.

Szomszédsági önkéntesek és közösségi mentorok csoportja Hegyvidéki Szomszédokkétheti órás rendszeres találkozókkal. A csoport ad rendszeres keretet a működésnek, teret a tervezésnek, szervezésnek, értékelésnek, egymás tájékoztatásának, elismerésének, támogatásának, mind a szomszédsági önkéntesek által egyénileg szervezett programok, közösségek, mind a csoport által szervezett programok, tevékenységek esetén. A találkozókat közösségfejlesztő a szakmai vezető moderálta, így biztosítva a folyamatos tanulás, továbbképzés lehetőségét.

Az önkéntes tudósítók csoportja Helyi nyilvánosság műhelyheti 4 órás rendszeres találkozókkal. Ugyanazt tudjuk elmondani, mint a másik önkéntes csoport esetén, azzal a különbséggel, hogy itt a csoport állandó feladata az internetes magazin működtetése, arra folyamatosan újabb és újabb cikkek írása és lektorálása, fényképek, videók készítése, feltöltése.

Ezek a találkozók alapvetően tehát szerkesztőségi összejövetelek. Képzés: a fentiek is megerősítik, hogy a közösségfejlesztő folyamat egy kérdések megismerni időseknek informális — képzési folyamat is egyben, melybe nonformális képzési alkalmakat is beiktatunk.

A Helyvidéken az eredeti, majd az új területeken végzett feltárás — bevonás szakaszát követte egy-egy kétnapos képzés, melyen a szomszédsági önkénteseket és a közösségi mentorokat készítettük fel leendő tevékenységükre és együttműködésükre. Az önkéntes tudósítók képzése 24 órában, az otthon végzendő házi feladatok miatt időben jobban elnyújtva zajlott.

Tanulmányút: a képzésekhez egy-egy vidéki tanulmányút is kapcsolódott, tavaszán Kunszentmiklós-Kunbábony civil szervezeteit, közösségi kezdeményezéseit látogattuk meg, s a Civil Kollégium vendégei voltunk, nyarán a Miskolc Avas városrészében működő közösségfejlesztő programot, annak közösségi kávézóját, a programban dolgozó munkatársakat és önkénteseket ismertük meg.

Járásstabilitás fejlesztő, esésmegelőző csípőtorna

Nem utolsó sorban pedig a közös utazással, a hosszabb intenzív együttléttel a vidéki tanulmányutaknak a képzéshez hasonló közösségépítő hatása is volt. Természetes, hogy a részvételnek arra a szintjére, amelyet a programot működtető önkéntesség jelent, nem jutnak el tömegek.

Nem is lenne reális cél… Azt azonban látni kell, hogy ez a biztonságos működés hosszú távon csak úgy tartható fenn, ha van miért csinálni — és ha van utánpótlás. A fluktuáció természetes: változik az élethelyzet — szerencsés esetben azért, mert unoka születik, sajnálatos esetben betegség miatt —, vagy az érdeklődés, motiváció stb.

Az önkéntesek tevékenysége klubok, események szervezése — vezetése, online magazin írása stb. Az önkéntesek tevékenysége attól is nagyszerű, mert egy sajátos, talán leginkább civilnek, illetve közösséginek nevezhető szemléletet és működésmódot közvetít. A tevékenység és a részvétel fenntartására és kiterjesztésére szolgáló módszerek kérdések megismerni időseknek típusát mutatjuk be a továbbiakban.

A szakemberek műhelyét és a tematikus közösségi beszélgetéseket az önkéntes csoportok megalakulása után is fontosnak tartottuk, hogy mind a szakemberek, mind a helyi idős lakosok számára a továbbiakban is lehetőséget adjunk az önkéntessé válásra. A módszerek másik típusa az önkéntesek közös szervezésében megvalósuló események voltak — ezek egyszerre szolgálták a közös tevékenységet és egyben az informális tanulást a szervezés soránvalamint az önkéntesek tevékenységeihez új résztvevők bevonásának lehetőségét a megvalósítás során.

flörtöl a szakács

Végül két olyan módszert mutatunk be, amely már önkéntesek szervezésében valósult meg, és jól példázza e civil — közösségi szemléletet és működésmódot.

cikkek