Egyetlen lakás neuwied.

egyetlen lakás neuwied

Author Ingrid Krüger Hozzászólás most! Ő az, aki az olvasó számára észrevétlenül vesz részt egy könyv létrejöttében. Munkája annak ellenére észrevétlen marad, hogy sokszor lényeges beavatkozást jelent a már elkészült írásműbe, sőt olykor fontos tényezője magának az írásfolyamatnak is. Ingrid Krüger évtizedek óta lektorként végzi a munkáját, többek között számos németre fordított magyar irodalmi alkotás viseli egyetlen lakás neuwied keze nyomát.

Nélküle egyetlen lakás neuwied nem az a kép alakult volna ki a magyar irodalomról Németországban és a világban, amely a rendszerváltás óta kialakult. Kelemen Pál: Kezdjük egészen klasszikus módon egy rövid életrajzi vázlattal.

Milyen családból, honnan származik? Milyen tanulmányokat folytatott, és hogyan talált rá a szakmára? A családom, sok más családhoz hasonlóan, az es években vándorolt ki Nyugatra. Én egy kicsit még maradtam Erfurtban, ott akartam érettségizni. Egyetemre persze nem vettek fel, mert a család Nyugaton volt, így aztán Hamburgban és Kölnben folytattam bölcsészeti tanulmányokat német és történelem szakos hallgatóként. KP: Milyen pálya vonzotta akkoriban? IK: Először az újságírás.

egyetlen greifswald megfelelnek a jó fiú

Bár az újság a Springer konszernhez tartozott, a kritikarovatnál akkor még nagy kaliberű emberek dolgoztak, mint például Willy Haas, Kafka kortársa és barátja. Elmondhatom, hogy ottani tanulóéveim szilárdan megalapozták egész későbbi pályámat. Jómagam a baloldali konkret folyóirat kultúrarovatát vettem át, amely számára akkor még az az Ulrike Meinhof írta a vezércikkeket, aki röviddel azután a RAF tagjaként vonult illegalitásba.

csajok és pasik társkereső ingyenes társkereső south shore

Két évre rá már ennek a folyóiratnak az irányvonala sem volt számomra képviselhető. Ekkor mentem el lektornak a nyugat-berlini Wagenbach Kiadóhoz, ahol F. Deliust helyettesítettem, aki sikeres íróként épp a római Villa Massimóban kezdte meg ösztöndíjas tartózkodását.

KP: Hogy képzeljük el egyetlen lakás neuwied a kiadót? IK: Egy kis kiadóról van szó, amely azonban akkoriban a baloldal legismertebb német kiadója volt, ráadásul az első kollektív kiadók egyike. Többek között itt jelentek meg Wolf Biermann-nak azok a dalai és költeményei, amelyek az NDK-ban be voltak tiltva. Ez a munka vezetett be a szakmába, valamint a kelet-európai irodalom kiadásának aktuális feltételrendszerébe.

Biermann hivatalosan elszigetelve élt egy kétszobás tanácsi lakásban a kelet-berlini Chausseestraßén. Mégis nála találkoztak a keleti és nyugati irodalmárok és ellenzékiek, miközben odalenn a kapuban a Stasi emberei őrködtek.

Sőt, olykor még a határon szolgálatot teljesítő keletnémet rendőrök is megjelentek nála.

egyetlen utazás üdülések társkereső nő elvált vagy özvegy algéria

Furcsamód azért jöttek, hogy dedikáltassák azokat a Biermann-könyveket, amelyeket mi adtunk ki a Wagenbachnál, és amelyeket ők szépen elkoboztak a határon a nyugatnémet beutazóktól… KP: Meddig maradt ennél a kiadónál? IK: Egészen addig, amíg belharc nem tört ki a kiadóban a kollektív alapszabály és a politikai irányvonal miatt, és a kollektíva nagyobb része ki nem vált, hogy megalapítsa a Rotbuch Ismerősök iserlohn. Miután a két kiadó közül egyiknél sem akartam maradni, ben elfogadtam a neuwiedi Luchterhand Kiadó ajánlatát, hogy Elisabeth Borchers utódjaként vegyem át a keletnémet és szovjet irodalom lektorátusát.

KP: Biermann-nal kapcsolatban maradt? IK: Igen, még sokáig, egyetlen lakás neuwied ennek köszönhetem az első beutazási tilalmat is az NDK területére, azt követően, hogy Biermannt ban megfosztották keletnémet állampolgárságától. Először megpróbáltam átvinni őt magammal a Luchterhandhoz, mert a Wagenbach kettéválása után ő sem akart a Wagenbachnál maradni. KP: Milyen terület hárult Önre a Luchterhandnál? IK: A szerzőknek abba a csoportjába, amelyet a gondjaimra bíztak, már olyan szerzők tartoztak, mint Anna Seghers, Christa Wolf, Mihail Bulgakov és Alekszandr Szolzsenyicin, később aztán a kiadóhoz hoztam még olyan szovjet szerzőket, mint Jurij Trifonov, Egyetlen lakás neuwied Bitov vagy Vlagyimir Vojnovics.

Úgy hiszem, ezt az alkut sosem kellett megbánniuk, hiszen egészen az es fordulatig, vagyis majdnem két évtizeden keresztül jócskán bővítettem a Luchterhand palettáját, különösen ami a keletnémet irodalmat illeti.

Nyugatnémet kollégáimhoz képest annyiban voltam egyetlen lakás neuwied helyzetben, hogy magam is az NDK-ból jöttem, és így sokkal kevesebb előítélettel mozogtam ott, mint ők, minek következtében könnyebben találtam utat az emberekhez és az intézményekhez.

KP: Miért hagyta ott ezt a kiadót után? IK: Mert eladták, mégpedig a Günter Grass által kiharcolt szerzői statútum ellenére, amely megtiltotta, hogy a kiadót eladják a szerzők feje fölül. Először egy holland konszern szerezte meg, amelynek semmi köze sem volt az irodalomhoz, mígnem a szerzők és lektorok tiltakozása nyomán egy kis svájci kiadóhoz került.

Ekkor nekem már ajánlatot tett a Rowohlt Kiadó, amely akkortájt határozta el, hogy Rowohlt Berlin néven új kiadót alapít, ahol a szépirodalmi részt vihettem. Ennek a kiadónak egyfajta tranzitfunkciót szántak, azt a szerepet, hogy a vasfüggöny lehullása után szerzőket és könyveket közvetítsen Kelet és Nyugat között. KP: Hogy sikerült a közvetítés? IK: Magyarországon? KP: Igen. IK: Nem voltak. Egyáltalán nem. A Szovjetunión kívül egyáltalán nem voltak kapcsolataim a keleti blokk országaiban.

Ennek ellenére a Rowohlt Berlinnél félévente három szépirodalmi egyetlen lakás neuwied kellett ebből a térségből a kiadói program számára szállítanom. Egyetlen lakás neuwied jött még hat szakkönyv a másik két lektortól. Jól látom? IK: Igen, nagyjából.

A Sinn und Form eredetileg a kelet-berlini Művészeti Akadémia folyóirata volt. A fordulat után, ban összevonták a kelet- és nyugat-berlini Művészeti Akadémiákat, melynek során a keleti Akadémia húzta a rövidebbet. Ma már gyakran tűnik úgy, hogy lassanként sikeresen elvegyül a két Akadémia. Ám a keleti és nyugati benyomások, tapasztalatok és attitűdök különbözősége számos területen mind a mai napig hatalmas problémát jelent.

  1. „Minden nő, akinek fej van a nyakán, feminista”
  2. A Kopaszi-gátnál formálódó negyed elég nagy hátszelet kapott és kap is a közeljövőben.

KP: Még mindig? IK: Persze! Hol nagyobbat, hol kisebbet. KP: Mennyiben? IK: Amennyiben még mindig érződik a keletnémetek csalódottsága. Egyetlen lakás neuwied viszonylag nyíltszívűen mentek bele az újraegyesítésbe, és úgy gondolták, hogy néhány dolgot át tudnak emelni ebbe az újraegyesített életbe abból, amik ők voltak és amit ők tartottak fontosnak… A fiatalabb generációknál lassan azért megfigyelhető a kiegyenlítődés. A Nyugatból elveszik azt, amire szükségük van, a többit meg egyszerűen elhajítják.

Jó dolog ezt látni… KP: És hogy alakult a folyóirat sorsa? Félő volt, hogy Walter Jens, a nyugat-berlini Akadémia akkori elnöke keleti termékként egyszerűen megszünteti. Hogy megóvjuk, ben megalapítottuk a Verein für App emberek megismerjék a szabadság und Formot, ami egy érdekvédő egyesület volt. Ez volt hivatott fenntartani a kelet-berlini Chaussestraßén található Brecht Zentrumot is, amely akkoriban szintén támogatásra szorult.

KP: Tehát tagja lett az egyesületnek. IK: Igen, elnökségi tagja. Az egyesület még mindig létezik, de már nem vagyok a tagja. KP: Honnan volt pénzük, milyen forrásokra számíthattak? IK: Egyáltalán nem voltak forrásaink. A folyóirat megtartását egyszerűen az egyesület összetételével, a tagok presztízsével próbáltuk elérni. Heten voltunk alapító tagok — társkereső oldal, a közúti minimum ennyi ember kellett az egyesület-alapításhoz —, hárman a nyugati kulturális életből, négyen pedig a keletiből, közöttük olyan szerzők, mint Heiner Müller és Volker Braun, valamint a folyóirat akkori főszerkesztője, Sebastian Kleinschmidt.

Elég erős csapatot alkottunk, akikkel szemben nem volt olyan egyszerű egyetlen lakás neuwied. KP: És ez segített? IK: Azt, hogy ez volt a döntő mozzanat abban, hogy a folyóiratot az as Akadémia-egyesítés során mégiscsak megtartották, nem tudom biztosan állítani, de bizonyára szerepet játszott benne.

ismerje meg a termelők ismerkedés 2021

KP: Ha nem tévedek, Ön szerepet tölt be egy olyan alapítványnál is, amely a német tudományos próza közérthetőségéért száll síkra. IK: A nagynéném, aki germanisztika-professzor volt, a vagyonát ben alapítvány formájában a berlini Wissenschaftskollegra hagyta, mégpedig azzal a feltétellel, hogy a kollégium megalapítja az Anna Krüger-díjat, amelyet kiemelkedő, jól olvasható és a laikusok számára is érthető tudományos prózával lehet elnyerni. Egy ideig zsűritag voltam.

megfelelnek a nők az interneten keresek női tűzhely casablanca

KP: Úgy sejtem, ezzel áttekintettük pályájának legfontosabb állomásait. Hogyan látja saját szerepét a nyugatnémet könyvkiadásban? Mi késztette arra, hogy pont azokkal a könyvekkel foglalkozzon, amelyekkel foglalkozott? Milyen megfontolások alapján választotta ki a gondozásában megjelent műveket, milyen esztétikai és politikai kategóriák mentén?

IK: Az egész úgynevezett karrierem tulajdonképpen azon alapul, hogy egyformán tartoztam a Kelethez és a Nyugathoz. Az, hogy Nyugat-Németországból átköltöztem Nyugat-Berlinbe, ebbe a frontvárosba, egyben visszavezetett keletnémet gyökereimhez is.

A prágai tavasz leverése ellenére még az általános mozgolódás hangulata uralkodott. A keleti oldalon engem eléggé eltérő impulzusok értek, mint a nyugatin, és ezek eléggé eltérő belátásokhoz vezettek. Némely formája gyanút ébresztett bennem, például a sokszor túlságosan egzaltált feminizmus.

Formálódóban az ellen-BudaPart, már tudni, ki húz hasznot belőle - Privátbankásoftconsult.hu

Keletről jöttem, ahol legalább az egyenjogúsítás sokkal előrébb tartott. Persze ez ugyanaz a Kelet volt, ahol már az iskolában a rosszullétig traktáltak bennünket Marx és Engels téziseivel. Berlinben mindazonáltal csodálatos szintézisre leltem. Az átlagos nyugatnémet vagy nyugat-berlini eleinte nem ment keletre, az számára utálatos volt, voltaképpen ellenséges terület, de ha mégis ment, akkor a megfelelő fenntartásokkal és félelmektől kísérve indult útnak.

Ez csak később oldódott valamelyest, amikor legalább már a nyugatnémet egyetlen lakás neuwied átjártak, hogy keletnémet kollégáikkal találkozzanak. IK: Pontosan ezt a két dolgot. Én pedig leginkább annak közvetítésén fáradoztam, amire a nyugatnémet baloldalnak véleményem szerint kiegészítésképp szüksége volt.

Ez érdekelt, ennek alapján választottam ki a műveket. És ez bevált, a koncepció működött. Irmtraud Morgner később gyorsan híressé vált regényét, a Leben und Abenteuer des Trobadora Beatrizt a Luchterhand őszén például bátortalanul, egészen alacsony példányszámban hozta ki — a villámgyors siker után aztán nem is bírta elég példányszámban utánnyomni a karácsonyi piacra. A szerzőt ez a könyv ismertebbé tette Nyugaton, mint Keleten.

Krüger Ingrid

KP: És Ön kiadta ezeket a könyveket és még jó néhány antológiát [4] annak ellenére, hogy saját bevallása szerint sosem volt elkötelezett feminista… IK: De hát minden nő, akinek fej van a nyakán, feminista.

Ez nem is lehet másképp. Csak éppen a nyugati feminista mozgalommal nem tudtam teljes mértékben azonosulni, mert a nyugati nőktől eltérő módon szocializálódtam. Az Adenauer-korszakban, amelyben egyébként rengeteg régi náci is elég jól élhetett tovább, legfőbb szükségletként ezeknek a struktúráknak a feltörése jelentkezett.

Ennek eszköze volt a túlzás. Jól emlékszem a rémületre, amely akkoriban fogott el egy televíziós mosóporreklámot nézve. Ebben a férj bejelenti a főnöke látogatását a feleségének, aki erre valósággal pánikba esik, mert mindenképpen ki kell addigra mosnia a függönyöket.

Kiadó softconsult.hu Váci utcában 50nm-es 2 szobás lakás

Elég nagy különbséget eredményez, ha a nők egyenjogúságát egyetlen lakás neuwied rögzítik, mint például az NDK-ban ben, és az állam is mögé áll az egyenjogúság ideológiájának, miközben Nyugat-Németországban a nők csak ben válhattak teljesen egyenjogúvá, és addig például nem vállalhattak munkát a férjük beleegyezése nélkül.

Itt a háztartásbeli nő ideológiáját támogatták, és támogatják részint mind a mai napig. Ez tényleg óriási különbség, amely természetes módon befolyásolta a keleti és nyugati feministák mindenkori nézőpontját és tevékenységét.

Én pedig megpróbáltam őket kicsit közelebb hozni egymáshoz. KP: Helyszíni találkozók asztrológiai jelek volt a legnagyobb különbség a nyugati és keleti feminizmus között? IK: A keleti egész egyszerűen esszenciálisabb volt, mégpedig azért, mert ott adva voltak az egyenjogúság alapfeltételei. És ezt Nyugaton is így érzékelték. A nyugati feminizmusnak, akárcsak a politikai mozgalomnak, nem sokra rá az ilyen helyzetekben megszokott szétforgácsolódás lett a sorsa, hiszen a baloldalnak először magára kellett találnia.

KP: Térjünk vissza a kapcsolati hálójára és beszéljünk a lektor napi superior keret egyetlen lakás neuwied helyén. Hogyan jutott egyáltalán kéziratokhoz? IK: Mint mondtam, másképp mozogtam az NDK-ban, mint a többi, szintén a keletnémet irodalomban érdekelt nyugati kiadónál dolgozó lektor.

Könnyebb dolgom volt, mert Nyugat-Berlinben éltem, és többek között Biermann révén már sok kapcsolattal rendelkeztem. Hallottam ezt-azt: ez és ez az író ezen és ezen dolgozik, az Aufbau Kiadónál ez és ez fog megjelenni… Nem hagyatkoztam a kiadóvezetőkkel szervezett szokásos hivatalos találkozókra, amelyek rendszerint kevés eredménnyel zárultak, mert ezek az emberek nagyon odafigyeltek rá, hogy mit, kinek és miért adnak oda.

Közvetlenül kerestem fel magukat a lektorokat, némelyikükkel még barátságot is kötöttem — ezt pedig egyáltalán nem nézték jó szemmel. Mégis mit tehettek…? Semmi nem volt egyértelműen kimondva, ez pedig számomra azt jelentette, hogy senki nem tiltotta meg! Csak annyi volt világos, hogy nem szorgalmazták az efféle kapcsolatokat. Másokkal egy egykori diáktársamon keresztül kerültem kapcsolatba, aki író férjével Berlin északi részén élt egy nagy udvarházban, kissé alternatív módon.

Account Options

Bár egyáltalán nem volt szabad odautaznom — a vízumom csak a városhatáron belül volt érvényes —, de ehhez természetesen nem tartottam magam. KP: Milyen vízumról van szó? IK: Megvolt a nyugatnémet útlevelem, azzal igényelhettem a határon egy egynapos vízumot. Ez az adott napon éjfélig volt érvényes és 25 márkába került.

Bejegyzés navigáció

Ez azt jelentette, hogy 25 nyugatnémet márkát kellett 25 keletnémet márkára váltani. Ilyen kevés keletnémet valutával persze nem sokra ment az ember. KP: Szóval inkább félhivatalos, informális csatornákon keresztül jutott kéziratokhoz. Mit lehetett ezekkel kezdeni, ha ezek így, a hatóságok elől rejtve kerültek a birtokába?

cikkek