KIVA – Kisvállalati adó

Írta: SoftConsult, ido: 2012-11-10 15:06:55 – Hír

A teljesség igénye nélkül, de mindenképpen a legfontosabb dolgokat összeszedve, hogy előkészíthesse mindenki a döntését. Mert koránt sem csak arról van szó, hogy ki kell számolni, mennyi az annyi! Nagyon sok olyan szempontot is mérlegelni kell a döntéshez, mely adott esetbe még akkor is az elvetést eredményezi majd, ha számszakilag megérné számunkra belépni ebbe az új adónembe.

A kisvállalati adót választhatók köre:

 • egyéni cég
 • kkt
 • bt
 • kft
 • zrt
 • szövetkezet
 • és még néhány, ügyfeleink esetében nem releváns vállalkozási forma (lsd. törvényben)

 

Mikor választható?

 • átlagos statisztikai létszám adóévet megelőző évben kevesebb, mint 25 fő
 • várható árbevétel nem haladja meg az 500 millió forintot
 • adóévet megelőző két naptári évben a cég adószámát jogerősen nem törölték vagy függesztették fel
 • nem eltérő üzleti év szerint működik (mérleg fordulónap december 31.)
 • az idei év mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot
 • a bejelentés napján (bejelentkezni december 1. és december 20-a között lehet) a NAV által nyilvántartott, végrehajtható adótarozása nem haladja meg az 1 millió forintot

 

FONTOS!! Az állományi létszám (25 fő) és bevétel (500 millió forint) meghatározásánál a kapcsolt vállalkozások ilyen értékeit összevontan kell kezelni, együttesen kell, hogy a határértékek alatt maradjanak!

 

A bejelentést december elseje és december 20-a között lehet megtenni és a bejelentést követő év január 15-ig vissza is lehet vonni. (pl. ha közben kiderül, hogy a mérleg főösszege meghaladja az 500 millió forintot)

 

A megszűnésre vonatkozó szabályok közül kettőt emelnék most ki:

 • be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása esetén
 • a naptári negyedév utolsó napjával, ha az adóalany az adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása a naptári negyedév utolsó napján meghaladja az 1 millió forintot

 

Az adó alapja:

 

Pénzforgalmi szemléletű eredmény + Személyi jellegű kifizetések költségei

 

Leegyszerűsítve ez mit is jelent?

 

A 2012-es pénzügyi szemléletű eredmény meghatározása: 2012. év pénzeszközei - 2011. év pénzeszközei = eredmény (+/-) Ezt természetesen bizonyos tételekkel korrigálni kell, növelni vagy éppen csökkenteni.

 

Csökkentő tételek pl.:

 • hitel vagy kölcsön összege
 • tőkebevonás
 • osztalék, osztalék előleg megszerzése
 • stb (lsd. törvény)

 

Növelő tételek pl.:

 • hitel vagy kölcsön nyújtása
 • tőkekivonás (pl. jegyzett tőke leszállítás)
 • végleges pénzeszköz átadás
 • osztalék és osztalék előleg kifizetése

 

További, összesen 19 növelő tétel van (lsd. törvény), némelyik elég izgalmas lehet, ha egy ellenőrzésnél mondjuk, úgy dönt a revizor, hogy adott szolgáltatás (50 ezer forint feletti értékű) vagy eszköz beszerzés ellentétes volt az ésszerű gazdálkodás követelményeivel.

 

A személyi jellegű kifizetések meghatározása:

Az egyértelmű jogalkalmazás elősegítése érdekében a törvény meghatározza, a személy jellegű kifizetések fogalmát is: személyi jellegű kifizetésnek azon személyi jellegű ráfordítás minősül, amely a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.évi LXXX. törvény szerint járulékalapot képez az adóalanyiság időszaka alatt.

A Számviteli törvény 79. §-a szerint személyi jellegű ráfordítások az alkalmazottaknak munkabérként, a szövetkezet tagjainak munkadíjként elszámolt összeg, a természetes személy tulajdonos (tag) személyes közreműködése ellenértékeként kivett összeg, továbbá a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok. A személyi jellegű ráfordítások a Tbj. szerinti járulék alapnál szélesebb kört ölelnek át.

A Kisvállalati adóról szóló törvény egyértelműen rögzíti, hogy a személy jellegű ráfordítások nem teljes összegét kell az adóalap megállapítása során figyelembe venni, hanem csak azt, amely a tbj. szerint járulék alapot képez.

A Tbj. 4. § k) pontja szerint járulékalapot képező jövedelem az 1995.évi CXVII. (szja) törvény szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőlegalap számításnál figyelembe vett jövedelem, a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont tagdíj, a tanulószerződésben meghatározott díj, a hivatásos nevelőszülői díj, a felszolgálási díj, borravaló és az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj.

 

Az adó mértéke:

 

Az adó alapjának 16%-a.

 

Negatív adóalap esetén lehetőség van veszteség elhatárolásra, 10 év alatt, egyenlő részletekben lesz felhasználható a következő adóévekben.

 

Mit vált ki a KIVA?

 • Társasági adó
 • SZOHA (szociális hozzájárulási adó
 • szakképzési hozzájárulás

LEGFRISSEBB HÍREINK

Béren kívüli juttatások 2013-ban

Az éves keret változatlanul  500 000,- Ft, az e feletti béren kívüli juttatások adóterhe 51,17%. Adóteher általánosan 35,7%, (juttatás 1,19-szeresére vetítve 16% szja és 14% EHO) - Széchenyi Pihenő Kártya – szabadidő alszámla...tovább »

KIVA – Kisvállalati adó

A teljesség igénye nélkül, de mindenképpen a legfontosabb dolgokat összeszedve, hogy előkészíthesse mindenki a döntését. Mert koránt sem csak arról van szó, hogy ki kell számolni, mennyi az annyi! Nagyon sok olyan szempontot is mérlegelni kell a döntéshez, mely adott esetbe...tovább »

ÁFA változások 2013-tól

2013. január elsejétől megváltozik-szigorodik az Áfa bevallás tartalma, illetve rendszere. A bevallásban a kiállított és befogadott számlák részleteiről nyilatkozni kell, ha a számla Áfa-tartalma eléri, vagy meghaladja a 2 millió Ft-ot. Az általános forgalmi...tovább »

A családi kedvezményre való jogosultság jövőre megszünhet

A középiskolai tanulmányaikat befejező diákok után már nem jár a családi kedvezmény. Ha tehát a középiskolás gyermek után a tanév végétől már nem jár családi pótlék, akkor a családi kedvezményt addig...tovább »

Idén már szankcionál a NAV! Talán most fog könyvelőt váltani?

  A beszámoló közzététele a gyakorlatban az eredménykimutatási és a kiegészítő melléklet és a könyvvizsgálói jelentés (ha van) valmint az eredményfelosztási határozat nyilvánosságra hozatalát jelenti.  A...tovább »

Rólunk írták – Soft Consult, csak pozitív könyvelői meglepetések

  Kis- és középvállalkozások pénzügyi-számviteli feladataikat teljes mértékben rábízhatják a Soft Consult Kft-re. Ezzel nem csak a teljes kőrű könyvvezetés, TB ügyintézés, kontrolling és a munkaügyi tevékenységek terheitől...tovább »

stark cratosslot isikli tabela ankara mecideyekoy escort alman porno tv porno liseli porno sohbet ankara lastikci ankara kina gecesi
istanbul escort